Duże zaburzenie depresyjne u pacjentów onkologicznych

Walker J i wsp. Prevalence, associations, and adequacy of treatment of major depression in patients with cancer: a cross-sectional analysis of routinely collected clinical data. Lancet Psychiatry 2014;1(5):343-50 (dostępny pełen tekst)

Depresja współwystępujaca z innymi chorobami przewlekłymi wiąże się z obniżoną jakością życia i większymi kosztami choroby. U chorych z nowotworami depresja nasila objawy bólowe i lękowe, zmęczenie i pogorszenie funkcjonowania. Pacjenci z depresją maja częściej myśli samobójcze i gorzej przestrzegają zaleceń dotyczących leczenia

Dane na temat częstości depresji w chorobach nowotworowych i odsetka osób leczonych są niepełne. W Lancet Psychiatry opublikowano wyniki badania przeprowadzonego w Szkocji.

Badaniem objęto 21 151 pacjentów klinik onkologicznych, u których w latach 2008-2011 przeprowadzono skrining w kierunku depresji.
Stwierdzono występowanie dużego zaburzenia depresyjnego u 13,1% chorych z rakiem płuc, u 10,9% z nowotworami ginekologicznymi, 9,3% z rakiem piersi, 7% z rakiem jelita grubego i 5,6% mężczyzn z rakiem układu moczowo-płciowego.

Rozpoznanie dużego zaburzenia depresyjnego było częstsze u pacjentów młodszych, z wyższą punktacją w skali upośledzenie społecznego i u kobiet. 1130 (73%) z 1538 pacjentów z rozpoznaną depresją nie otrzymywało leczenia przeciwdepresyjnego.

Zdaniem autorów depresja u pacjentów onkologicznych często nie jest leczona w odpowiedni sposób i w tym zakresie niezbędne są zmiany systemowe.

Opracowano na podstawie: Lancet Psychiatry 2014

Marcin Kargul

0 replies on “Duże zaburzenie depresyjne u pacjentów onkologicznych”