Depresja jako choroba systemowa

Noyan MA. Depression is a systemic disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015;43(6):503-4 (dostępny pełen tekst)

Mukaddes Ayşın Noyan na łamach organu Tureckiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawia argumenty za traktowaniem depresji jako choroby systemowej.

Przewlekły stres jest patologicznym stanem zaburzonej homeostazy spowodowanej nadmiernymi, przewlekłymi lub powtarzającymi się bodźcami stresowymi. Może to prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń tkanek i narządów oraz wywoływać zaburzenia i choroby. Przewlekły stres odgrywa istotną rolę m.in. w patogenezie zespołu metabolicznego, otyłości, POChP, cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych a także depresji.

Przewlekły stres wywiera wpływ na funkcjonowanie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Z tego powodu zaburzenie depresyjne nie powinno być traktowane tylko jako zaburzenie psychiczne, ale jak choroba systemowa, niekorzystnie wpływająca na cały organizm.

Podobnie jest w przypadku niewydolności serca, gdzie zaburzenia nie ograniczają się do serca ale obejmują także płuca, nerki, wątrobę czy mózg. Zarówno depresja jak i niewydolność serca mają często choroby wpółwystępujące i są one dla obu zaburzeń takie same: cukrzyca, przewlekłe zespoły bólowe, arytmie, nadciśnienie, udar, zespół metaboliczny.

Depresja i niewydolność serca dzielą te same patomechanizmy – nadaktywność układu współczulnego oraz osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA). Nadaktywność układy współczulnego zwiększa stężenie katecholamin, powoduje wazokonstrykcję, przyspiesza akcję serca i powoduje aktywację płytek. Pobudzenie osi HPA i hiperkortyzolemia odpowiada za nadciśnienie, hipertriglicerydemię, uszkodzenie sródbłonka i rozwój zmian miażdżycowych.

Opracowano na podstawie: Turk Kardiyol Dern Ars, wrzesień 2015

Marcin Kargul

0 replies on “Depresja jako choroba systemowa”