Jakich kwasów tłuszczowych w diecie unikać? Meta-analiza badań obserwacyjnych

Russell J de Souza i wsp. Intake of saturated and trans unasturated fatty acids and risk of all cause mortality, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of observational studies. BMJ 2015;351:h3978 (dostępny pełen tekst)

Nasycone kwasy tłuszczowe (NKT) stanowią ok. 10% wartości energetycznej diety w Ameryce Północnej. Ich głównym źródłem są produkty zwierzęce (mięso, nabiał) i niektóre rośliny, jak kakao czy kokos. Nienasycone kwasy tłuszczowe typu trans (NNKWT) stanowią ok. 1-2% energii w diecie i są produkowane przemysłowo podczas utwardzania tłuszczów nienasyconych, a także występują naturalnie w produktach pochodzących od zwierząt przeżuwających.

W ostatni m czasie pojawiło się wiele kontrowersji wokół wytycznych dotyczących spożycia NKT i NNKWT. Postulowano ponowną ocenę wpływu NKT na zdrowie oraz re-ewaluację zaleceń dotyczących ich spożywania. Zarazem intensyfikowane są działania zmierzające do ograniczania dostępności pokarmów zawierających NNKWT.

Autorzy pracy opublikowanej na łamach British Medical Journal chcąc uaktualnić i poszerzyć wiedzę na ten temat przeanalizowali dostępne badania obserwacyjne wykonując systematyczny przegląd piśmiennictwa. W przeprowadzonej meta-analizie ocenili związek pomiędzy tymi tłuszczami a śmiertelnością całkowitą i cukrzycą typu 2 (co nie było wcześniej uwzględniane w meta-analizach), a także korelację ze śmiertelnością i zachorowalnością z powodu chorób sercowo-naczyniowych (CVD). Ocena jakości danych została wykonana w oparciu o systemu GRADE.

Autorzy wykazali, że spożycie NKT (najwyższe vs najniższe) nie było związane ze zwiększeniem śmiertelności całkowitej (ryzyko względne 0,99, 95% przedział ufności 0,91-1,09), śmiertelności z powodu CVD (0,97, 0,84-1,12), zachorowalności na chorobę niedokrwienną serca (CHD) (1,06, 0,95 -1,17), udarem niedokrwiennym mózgu (1,02, 0,90-1,15), czy cukrzycą typu 2 (0,95, 0,88-1,03). Dane były jednak niejednoznaczne z powodu ograniczeń metodologicznych.

Z kolei spożycie NNKWT wiązało się ze zwiększoną śmiertelnością całkowitą (1,34, 1,16-1,56), śmiertelnością z powodu CHD (1,28, 1,09-1,50), zachorowalnością na CHD (1,21, 1,10-1,33), ale nie wykazywało korelacji z udarem niedokrwiennym mózgu (1,07, 0,88-1,28) oraz cukrzycą typu 2 (1.10, 0.95 1,27). Niekorzystne zależności odnosiły się do przemysłowych, ale nie naturalnych NNKWT.

Zdaniem autorów, dietetyczne wytyczne dotyczące spożycia nasyconych i trans kwasów tłuszczowych powinny zostać zrewidowane, a badania na temat ich wpływu na zdrowie populacji pogłębione.
Opracowano na podstawie BMJ, 12 sierpnia 2015

Emilia Kudraszew

2 replies on “Jakich kwasów tłuszczowych w diecie unikać? Meta-analiza badań obserwacyjnych”
  1. says: Marcin Kargul

    Autorzy wykazali, że spożycie NKT (Nasycone kwasy tłuszczowe) nie było związane ze zwiększeniem śmiertelności całkowitej …, śmiertelności z powodu CVD …, zachorowalności na chorobę niedokrwienną serca (CHD) …, udarem niedokrwiennym mózgu …, czy cukrzycą typu 2 … Dane były jednak niejednoznaczne z powodu ograniczeń metodologicznych.

Komentarze wyłączone