Cukrzyca w ostatniej dekadzie – epidemiologia. Artykuł przeglądowy pisma Nature

Guang Ning.  Decade in review—type 2 diabetes mellitus: At the centre of things. Nature Reviews Endocrinology

W Nature Reviews Endocrinology ukazał się artykuł przeglądowy autorstwa Guang Ning z Uniwersytetu Medycznego w Szanghaju, poświęcony przeglądowi najważniejszych prac naukowych na temat cukrzycy w ostatniej dekadzie.

W części poświęconej epidemiologii autor omawia dwie prace. Badanie The Global Burden of Disease Study (GBD) z 2013 roku dostarczyło najnowszych, całościowych danych na temat przyczyn zgonów na świecie (analiza 240 szczegółowych przyczyn zgonów w 188 krajach).

Wyniki potwierdzają, że oczekiwana długość życia ulega ciągłemu wydłużeniu, co w krajach o niskich dochodach wynika ze zmniejszenia śmiertelności z powodu biegunek, zakażeń dolnych dróg oddechowych i zgonów noworodków, a w krajach o dochodach średnich i wysokich ze zmniejszenia śmiertelności sercowo-naczyniowej i z powodu niektórych nowotworów.

W przypadku 8 przyczyn powodujących ponad 100 000 zgonów rocznie odnotowano wzrost standaryzowanych wskaźników śmiertelności – dotyczy to HIV/AIDS, raka wątroby spowodowanego zapaleniem typu C, raka trzustki, migotania przedsionków, uzależnień, cukrzycy, przewlekłej choroby nerek oraz oraz anemii sierpowatej.

Według szacunków w 2013 roku liczba zgonów z powodu cukrzycy na świecie sięgnęła 1,3 miliona, co jest podwojeniem śmiertelności z 1990 roku. Standaryzowane wskaźniki śmiertelności w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców wzrosły o 9%. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększonej chorobowości w krajach azjatyckich.

Druga omówiona praca to badanie populacyjne, które objęło ponad 98 tysięcy dorosłych mieszkańców Chin. Wykazało ono, że w tym kraju chorobowość z powodu cukrzycy wynosi 11,6% a z powodu stanów przedcukrzycowych – 50,1%. Dane te czynią Chiny krajem o największym rozpowszechnieniu cukrzycy w Azji i największym całkowitym obciążeniu tą chorobą na świecie

Opracowano na podstawie:Nature Reviews Endocrinology, 25 sierpnia 2015

Marcin Kargul

0 replies on “Cukrzyca w ostatniej dekadzie – epidemiologia. Artykuł przeglądowy pisma Nature”