Koncepcje spowolnienia procesu starzenia (anti-aging) a choroby sercowo-naczyniowe

Thomas Thum. Antiageing concepts and cardiovascular disease. Eur Heart J  online

Komentarz w European Heart Journal poświęcony jest opublikowanemu równoległe badaniu Olsona i wsp.

Proces starzenia się układu krążenia przyczynia się do skrócenia życia. Wraz z wiekiem rośnie nasilenie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, takich jak nadciśnienie, dyslipidemia i cukrzyca, co sprzyja  rozwojowi zmian miażdżycowych i patologicznego remodelingu serca a ostatecznie może prowadzić do zawału serca, jego niewydolności i zgonu.

Hipotetycznie, interwencje nakierowane na szlaki metaboliczne związane ze starzeniem się mogłyby poprawić funkcje układu krążenia i jakość życia. Wykazano, że ćwiczenia fizyczne prowadzą do up-regulacji białek stabilizujących telomery. Te korzystne działania zachodzą przynajmniej po części za pośrednictwem układów: odwrotnej transkryptazy telomerazy (hTERT), śródbłonkowej syntazy tlenku azotu (eNOS) oraz insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1). Stężenie tego ostatniego wzrasta przy podawaniu hormonu wzrostu mającego mieć działanie “anti-aging”.

Ostatnio opisano nowy czynnik związany ze starzeniem się układu krążenia – czynnik różnicowania wzrostu 11 (growth differentiation factor 11 , GDF11), należący do rodziny czynników TGF-β1 (transforming growth factor beta 1). W modelach zwierzęcych zmniejszenie stężenia GDF11 wiąże się ze starzeniem a eksperymentalne podniesienie stężenia z poprawą funkcji serca.

W badaniu Olsona i wsp. analizowano dane 928 osób ze stabilną chorobą wieńcową, uczestników badania Heart and Soul study, obserwowanych średnio 8,9 lat. Niskie stężenia GDF11 wiązały się ze starszym wiekiem ale też niezależnie z  częstszymi powikłaniami sercowo-naczyniowymi oraz większą śmiertelnością sercowo-naczyniową i ogólną.

Zdaniem autora komentarza, największym atutem badania jest pomyślne powtórzenie obserwacji z badań eksperymentalnych w badaniu  przeprowadzonym u ludzi. Wyniki, choć powinny być traktowane z ostrożnością, otwierają nowe perspektywy dla zastosowania GDF11 w diagnostyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych związanych z wiekiem.

Opracowano na podstawie: European Heart Journal, 20 sierpnia 2015

Marcin Kargul

 

0 replies on “Koncepcje spowolnienia procesu starzenia (anti-aging) a choroby sercowo-naczyniowe”