Zgony nowotworowe w krajach Unii Europejskiej – jakie są trendy? Szacunki na rok 2015

M. Malvezzi i wsp. European cancer mortality predictions for the year 2015: does lung cancer have the highest death rate in EU women? Ann Oncol. 26: 779–786, 2015 (dostępny pełen tekst)

W Annals of Oncology opublikowano najnowsze szacunki wskaźników śmiertelności z powodu nowotworów dla państw Unii Europejskiej łącznie dla oraz sześciu poszczególnych krajów (Francja, Niemcy Włochy, Hiszpania, UK i Polska). Dane dotyczące raka prostaty zostały przeanalizowane szczegółowo.

Dane na temat śmiertelności uzyskano z baz WHO i Eurostatu, szacunki na rok 2015 powstały na zasadzie regresji liniowej.

Oceniono, że w 2015 roku w Unii Europejskiej dojdzie do 1 359 100 zgonów nowotworowych (766 200 u mężczyzn i 592 900 u kobiet), co odpowiada standaryzowanym współczynnikom zgonów odpowiednio 138,4/100 000 i 83,9/100 000. W porównaniu do roku 2009 oznacza to redukcję o 7,5% i 6%.

U mężczyzn zgony z powodu trzech najważniejszych nowotworów (płuc, jelita grubego i prostaty) będą rzadsze o 9%, 5% i 12%. Redukcja zgonów z powodu raka prostaty wyniesie 14%, 17% i 9% w grupach wiekowych 35–64, 65–74 i > 74 (dane dla Polski wskazują na mniejszą redukcję we wszystkich tych grupach wiekowych).

U kobiet wskaźniki zgonów z powodu raka piersi i jelita grubego wykazują korzystne trendy (-10% i -8%) ale szacowana liczba zgonów z powodu raka płuc wzrośnie o 9%.

Przewiduje się także wzrost liczby zgonów z powodu raka trzustki u obu płci (odpowiednio o 4% i 5%).

Podsumowując, przewidywane wskaźniki śmiertelności z powodu raka w Unii Europejskiej wykazują kontynuację korzystnych trendów (podobnie jak w USA). W porównaniu ze szczytem w 1988 roku, w roku 2015 pozwoli to na uniknięcie ponad 325 000 zgonów.  Autorzy zwracają uwagę na gorsze wskaźniki w Europie Środkowej i Wschodniej (na podstawie danych z Polski) oraz na niekorzystne trendy w odniesieniu do raka płuc u kobiet i raka trzustki u obu płci. Postulują wzmożenie działań antynikotynowych, zwłaszcza  skierowanych do kobiet.

Opracowano na podstawie Annals of Oncology,  kwiecień 2015

Marcin Kargul