Przebywanie w postawie stojącej zamiast siedzącej – wpływ na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego

Healy G, et al “Replacing sitting time with standing or stepping: associations with cardio-metabolic risk biomarkers” Eur Heart J 2015 online.

Wyniki sugerują, że stanie, chodzenie lub oba te rodzaje aktywności zamiast siedzenia, wiążą  się z korzyściami kardiometabolicznymi. Pozycja stojąca jako prosta alternatywa dla siedzenia wymaga dalszych badań o charakterze prospektywnym …

30 lipca 2015