Jakie jest prawdopodobieństwo w praktyce, że osoby otyłe osiągną prawidłową wagę?

Alison Fildes i wsp. .Am J Public Health. Published online (dostępny pełen tekst)

 

Results:  During a maximum of 9 years’ follow-up, 1283 men and 2245 women attained normal body weight. In simple obesity (body mass index = 30.0–34.9 kg/m2), the annual probability of attaining normal weight was 1 in 210 for men and 1 in 124 for women,

Opracowano na podstawie: American Journal of Public Health, 16 lipca 2015

0 replies on “Jakie jest prawdopodobieństwo w praktyce, że osoby otyłe osiągną prawidłową wagę?”