Cukrzyca w USA w latach 1980-2012

L.S. Geiss i wsp. Prevalence and incidence trends for diagnosed diabetes among adults aged 20 to 79 years, United States, 1980-2012, LINK: JAMA 2014;312:1218 (dostępny pełen tekst)

Na łamach JAMA przedstawiono artykuł w którym opisano  epidemiologię cukrzycy w USA w latach 1980-2012. Autorzy skupili się w nim na dynamice wskaźników zapadalności i chorobowości rozpoznanej już cukrzycy. Dane zbierano w ramach programu National Health Interview Survey, przeprowadzonego wśród 664 969 dorosłych w wieku 20-79 lat. Ze względu na metodykę ocenione współczynniki odnoszą się do wszystkich przypadków rozpoznanej cukrzycy tj. typu 1 i 2, jednak ze względu na epidemiologię w większym związku pozostają z cukrzycą typu 2.

Porównano 3 okresy: lata  80-te, oraz lata 1990-2008 i 2008-2012. W przypadku współczynników chorobowości i zapadalności oceniano tempo przyrostu rocznego wyrażane w procentach. W latach 80 pozostawało ono na stałym poziomie wynosząc odpowiednio 0,2% i -0,1%. Dynamiczny wzrost tych wskaźników obserwowano w latach 1990-2008 i wyniósł on odpowiednio 4,5% dla chorobowości oraz 4,7% dla zapadalności. Od roku 2008 z kolei zanotowano spadek dynamiki epidemii. Roczne tempo przyrostu wskaźników chorobowości wynosiło 0,6%, natomiast zapadalność uległa redukcji o 5,4%.

Oszacowane współczynniki chorobowości z powodu cukrzycy wyniosły 3,5/100 osób w 1990 roku, 7,9/100 osób w 2008 roku i 8,3/100 osób w 2012 roku. Wskaźnik zapadalności w 1990 roku oszacowano na 3,2/1000 osób, 8,8/1000 osób w 2008 i 7,1/1000 osób w 2012 roku.

Uzyskane dane wskazują na wyhamowywanie epidemii cukrzycy w populacji osób dorosłych w USA. Nie dotyczy to jednak wszystkich grup społeczeństwa amerykańskiego. Wyhamowania epidemii cukrzycy nie stwierdzono dla osób rasy czarnej oraz dla Latynosów. Ponadto w grupie 20-44 lat oraz u osób z gorszym wykształceniem stwierdza się nadal utrzymujące się wyższe wskaźniki zapadalności. Jedną z głównych przyczyn takiej epidemiologii jest narastająca fala otyłości, a także niska aktywność fizyczna, przy wzroście spożycia łatwo przyswajalnych kalorii.

Wyhamowujący trend w epidemiologii cukrzycy, zauważalny w ostatnich latach, nie objął wszystkich grup mieszkańców USA co wskazuje na istniejące różnice społeczno-ekonomiczne i genetyczne.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2014
Marek Kowrach

Dodaj komentarz