Agomelatyna – potencjalne zastosowanie w innych zaburzeniach psychicznych niż depresja

Domenico De Berardis i wsp. Agomelatine beyond Borders: Current Evidences of Its Efficacy in Disorders Other than Major Depression , LINK: Int J Mol Sci 2015;16:1111 (dostępny pełen tekst)

Na łamach International Journal of Molecular Sciences ukazała się praca autorstwa Domenico De Berardisa i wsp. dotycząca potencjalnego stosowania agomelatyny w innych chorobach psychicznych niż depresja.

Agomelatyna, lek przeciwdepresyjny o działaniu melatoninergicznym o szybkim początku działania jest jednym z najnowszych leków stosowanych w leczeniu depresji. Mechanizm jej działania mediowany jest przez agonistyczny wpływ na receptory MT1 i MT2 w jądrze nadskrzyżowaniowym oraz antagonizmowi wobec receptora 5-HT2c. Blokada receptora 5-HT2c powoduje wyrzut noradrenaliny i dopaminy w korze czołowej. Połączenie mechanizmu działania na receptor MT1/MT2 i 5-HT2c wpływa na resynchronizację zaburzonego rytmu dobowego i nieprawidłowych parametrów snu.

Ponieważ mechanizm działania agomelatyny nie wiąże się ze wzrostem poziomu serotoniny, profil działań niepożądanych jest odmienny od leków z grup SSRI i SNRI, zwłaszcza w aspekcie  przyrostu wagi, zaburzeń seksualnych, pobudzenia psychomotorycznego i zespołu serotoninowego.  Wskazane jest natomiast monitorowanie czynności wątroby zgodnie z opisanym w charakterystyce leku schematem.

Agomelatyna okazała się być skuteczna w leczeniu dużej depresji. Unikalny mechanizm działania tego leku sprawia, że potencjalnie może być także skuteczna w chorobie dwubiegunowej, zaburzeniach lękowych, schizofrenii z częściową odpowiedzią na leki, zespole zależności alkoholowej, migrenie i innych schorzeniach, jednak na razie liczba doniesień na ten temat jest niewielka. Konieczne są dalsze badania oceniające skuteczność agomelatyny w dłuższej obserwacji (powyżej 12 miesięcy) pacjentów leczonych z powodu zaburzeń lękowych.

Skuteczność kliniczna oraz relatywnie dobra tolerancja agomelatyny skłaniają do dalszych badaniach rozszerzających wskazania do zastosowania tego leku.

Opracowane na podstawie: Internet / Styczeń 2015
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Agomelatyna – potencjalne zastosowanie w innych zaburzeniach psychicznych niż depresja”