Stosowanie statyn w podeszłym wieku

Timo E. Strandberg i wsp. Evaluation and Treatment of Older Patients With Hypercholesterolemia A Clinical Review , LINK: JAMA 2014; 312:1136

Na łamach JAMA ukazała się praca Timo E. Strandberga i wsp. dotycząca postępowania w hipercholesterolemii u osób w podeszłym wieku.

Liczba osób starszych w krajach rozwiniętych wzrasta. Hipercholesterolemia jest częstym schorzeniem u seniorów w wieku ponad 80 lat, choć rozwija się znacznie wcześniej, to w tej grupie pacjentów często dochodzi do manifestacji klinicznej tego schorzenia. U starszych chorych występuje znaczna heterogenność w zakresie funkcjonowania, więc podejmowanie decyzji odnośnie włączania leczenia statynami znacznie różni się w porównaniu do leczenia młodszych pacjentów.

Celem pracy było omówienie objawów, czynników ryzyka podlegających modyfikacji oraz leczenia hipercholesterolemii u chorych powyżej 80 roku życia. Przeanalizowano prace z bazy MEDLINE od stycznia 1990 roku do czerwca 2014 roku. Korzystano także z osobistych bibliotek oraz ręcznego przeszukiwania rekomendacji i prac przeglądowych od stycznia 2000 do czerwca 2014.

Wykazano, że skuteczność statyn i innych leków hipolipemizujących oceniano u osób powyżej 80 roku życia jedynie w badaniach nierandomizowanych. Analizy pacjentów w wieku 75-80 lat włączanych do badań randomizowanych wykazały celowość stosowania statyn w prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca oraz u pacjentów z cukrzycą bez choroby wieńcowej. Nie wykazano znacząco większej liczby powikłań leczenia u pacjentów starszych, więc zastosowanie statyn w prewencji pierwotnej jest także możliwe. Decyzja odnośnie terapii statynami u chorych powyżej 80 roku życia musi być jednak zindywidualizowana ze względu na biologiczną heterogenność tej grupy pacjentów, różną oczekiwaną długość życia, choroby towarzyszące i częstą polipragmazję.

Podsumowując, optymalny czas rozpoczęcia leczenia hipercholesterolemii u pacjentów z grupy ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego to wiek poniżej 80 roku życia. Nie istnieją dowody z badań randomizowanych na korzyści z rozpoczynania leczenia powyżej 80 lat. Decyzje należy podejmować zawsze indywidualnie, wskazania do terapii statynami w tej grupie pacjentów nie są poparte wysokiej jakości badaniami.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2014
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Stosowanie statyn w podeszłym wieku”