Wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym JNC 8 w pigułce

Benjamin R. Griffin i wsp. Thinking Beyond New Clinical Guidelines: Update in Hypertension, LINK: Mayo Clin Proc 2015:90:273 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Mayo Clinic Proceedings ukazała się praca  dotycząca aktualnych wytycznych Eight Joint National Committee na temat postepowania w nadciśnieniu tętniczym.

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób leczonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i głównym czynnikiem ryzyka wielu innych schorzeń. W USA może ono dotyczyć aż 78 milionów pacjentów. Badania wykazały, że obniżenie ciśnienia skurczowego o 10 mm Hg może zmniejszyć ryzyko zgonu z powodu udaru i chorób układu sercowo-naczyniowego, jednak ustalenie optymalnych wartości docelowych ciśnienia tętniczego było problematyczne.

Zespół specjalistów zgrormadzony na Eight Joint National Committee opublikował rekomendacje terapeutyczne dotyczące leczenia nadciśnienia w 2014 roku. Proponują one nowy próg docelowego ciśnienia tętniczego: u chorych powyżej 60 lat – 150/90, zamiast 140/90, jak proponował Seventh Joint National Committee, u pacjentów młodszych – 140/90, natomiast u pacjentów z cukrzycą – 140/90, zamiast dotychczasowego 130/90. U pacjentów z przewlekłą chorobą nerek wartość progową ustalono na 140/90 niezależnie od wieku.

Uproszczono także rekomendacje terapeutyczne. Dla większości pacjentów w początkowych zaleceniach powinien znaleźć się diuretyk tiazydowy, bloker kanału wapniowego, inhibitor konwertazy (ACEI) lub bloker receptora angiotensynowego (ARB) niezależnie od chorób współistniejących. ACEI lub ARB powinni otrzymać pacjenci z przewlekłą chorobą nerek.

Niezależnie od sugerowanych wartości progowych ciśnienia tętniczego, niezwykle istotne jest dokonywanie właściwych pomiarów, rozpoznanie nadciśnienia białego fartucha oraz nadciśnienia maskowanego. Użytecznymi narzędziami są domowe oraz ambulatoryjne pomiary ciśnienia tętniczego, powinny one być łączone z wizytami i pomiarami w gabinecie lekarskim. Personel lekarski i pielęgniarski powinien być właściwie przeszkolony odnośnie dokonywania pomiarów ciśnienia.

Optymalna opieka nad chorym z nadciśnieniem tętniczym powinna obejmować właściwe rozpoznanie nadciśnienia tętniczego i jego charakterystykę, rozważne stosowanie się do wytycznych oraz odpowiednią ocenę kliniczną.

Opracowane na podstawie: Internet / Luty 2015
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym JNC 8 w pigułce”