Nadciśnienie tętnicze – pilnie potrzebna globalna kontrola i prewencja

Redakcja The Lancet – Hypertension: an urgent need for global control and prevention LINK: Lancet 2014;383:1899

Na łamach Lancet ukazał się edytorial dotyczący kontroli i prewencji nadciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie jest najczęstszą światową przyczyną chorobowości i umieralności, a każdego roku na świecie umiera z jego powodu 9,4 miliona osób. W  the Lancet ukazały się trzy prace dotyczące nadciśnienia. Poruszają one problem optymalizacji wyników leczenia i stosowania się chorych do zaleceń, ryzyka życiowego chorób sercowo-naczyniowych w zależności od wartości ciśnienia oraz wskazań do rozpoczęcia terapii. W pracy Thomasa Gilesa i wsp. wykazano, że nebiwolol w ustalonej dawce w kombinacji  lekowej jest skuteczną opcją terapeutyczną. Kombinacje ustalonych dawek mogą poprawić przestrzeganie zaleceń  chorych wymagających więcej niż jednego leku i pozwalają na uniknięcie działań niepożądanych wyższych dawek stosowanych w monoterapii. Niestety, rekomendacje wielu towarzystw naukowych są nadal niespójne, jeśli chodzi o terapię pierwszego rzutu i zalecane kombinacje leków, jak i docelowe wartości ciśnienia tętniczego dla różnych grup wiekowych.

Druga praca autorstwa Eleni Rapsomaniki i wsp. wykazała, że osoby w wieku 30 lat z nadciśnieniem tętniczym mają ryzyko  rozwoju w ciągu całago życia chorób układu sercowo-naczyniowego wynoszące 63% i do tych schorzeń dochodzi u nich średnio pięć lat wcześniej niż u osób z prawidłowym ciśnieniem.

Trzecia publikacja Emanueli Falaschetti i wsp. dotyczyła kontroli ciśnienia tętniczego w Anglii. Poprawiła się ona w latach 1994-2011, jednak nadal w 2011 roku osiągnięto  ją jedynie u 37% chorych. Niezbędne są dalsze wysiłki i zmiana podejścia do leczenia nadciśnienia, również w krajach nisko- i średniorozwiniętych, gdzie liczba pacjentów z tym schorzeniem wzrasta. Działania prewencyjne na  poziomie globalnym muszą zostać przyspieszone także ze względu na alarmujące odsetki osób z nadwagą i otyłych a także raporty dotyczące skali nadciśnienia u dzieci i młodzieży. Na całym świecie nadwaga lub otyłość dotyczy 36,9% mężczyzn i 38% kobiet. Na razie w krajach rozwiniętych nie odnotowano spadku tej tendencji. American Society of Hypertension zaleca nierozpoznawanie nadciśnienia jako pojedynczej choroby, ale jako części zespołu chorób obejmującego bardzo często otyłość, cukrzycę, przewlekłą chorobę nerek i inne zaburzenia, w tym  związane ze stylem życia.

Prewencja powinna obejmować zmianę nawyków żywieniowych i redukcję spożycia soli, niezbędna jest promocja zdrowego żywienia i większe zaangażowanie lekarzy. Ważne jest wdrażanie działań prewencyjnych na wczesnym etapie życia i w skali całej populacji.  

Opracowane na podstawie: Lancet / 31 maja 2014
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze – pilnie potrzebna globalna kontrola i prewencja”