Tabletka „polypill” we wtórnej prewencji chorób układu krążenia

M.D. Huffman i S. Yusuf – Polypills. Essential medicines for cardiovascular disease secondary prevention? LINK: J Am Coll Cardiol 2014;63:1368

Na łamach JACC przedstawiono korzyści jakie można odnieść w przypadku globalnego zastosowania wieloskładnikowej tabletki we wtórnej prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Tabletka taka zawierałaby w swoim składzie leki o udowodnionej skuteczności zapobiegającej i leczącej choroby układu krążenia: inhibitor konwertazy angiotensyny, beta bloker, statynę, lek przeciwpłytkowy.

Autorzy wskazują na wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia kierunki działania zmierzające do ograniczenia chorób cywilizacyjnych. Jednym z wyznaczonych celów jest w nich redukcja o 25% przedwczesnych zgonów w grupie osób <70 roku życia, spowodowanych m.in. zawałami mięśnia serca i udarami mózgu. Cel ten ma być osiągnięty do 2025 roku („25×25”).

Globalne dane statystyczne wskazują, że główną przyczyną zgonów są choroby układu sercowo-naczyniowego, a 80% z nich ma miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie. Dostęp do nowoczesnej i jednocześnie taniej farmakoterapii w tej grupie mógłby najefektywniej wpłynąć na globalną redukcję zgonów. Nie zawsze jednak systemy ochrony zdrowia są w stanie zapewnić odpowiednie leczenie w tych krajach. Oszacowano, że w krajach o niskich dochodach 3 osoby na 4 z chorobą układu sercowo-naczyniowego nie otrzymują jakiejkolwiek wtórnej profilaktyki chorób układu krążenia. Wieloskładnikowa tabletka mogłaby zmienić ten układ.

Wykazano, że wszystkie składniki w tabletce „polypill” wywierają niezależne działanie farmakologiczne o udowodnionym potencjale prewencyjnym: redukcję ciśnienia tętniczego, redukcję stężeń lipidów i działanie przeciwpłytkowe. Koszty takiego leczenia byłyby istotnie niższe, powodowałyby mniej obciążeń organizacyjnych w ochronie zdrowia oraz łączyłyby się z 33% poprawą wskaźników przestrzegania zaleceń.

Autorzy artykułu przedstawili taką wieloskładnikową tabletkę do wpisania na listę leków rekomendowanych przez WHO (Model List of Essential Medicines). Propozycja ta nie spotkała się z uznaniem ekspertów WHO, podkreślających brak jednoznacznych dowodów, co do skuteczności takiej tabletki, a także jej kosztowej efektywności. Pozostawia to według autorów wspomniany cel WHO – „25×25” bez efektywnego oręża, który mógłby zapobiec kilku milionom przedwczesnych zgonów.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / Kwiecień 2014
Marek Kowrach

0 replies on “Tabletka „polypill” we wtórnej prewencji chorób układu krążenia”