Choroba Alzheimera – aktualny stan wiedzy według raportu Alzheimer’s Association

Keith Fargo i wsp – Alzheimer’s Association Report2014 Alzheimer’s disease facts and figures LINK: Alzheimer Demenz 2014 e47 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Alzheimer’s & Dementia ukazała się praca Keitha Fargo i Laury Bleiler przedstawiająca dane pochodzące z raportu 2014 Alzheimer’s Disease Facts and Figures, dotyczącego zarówno choroby Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD), jak i innych rodzajów demencji.

AD jest najczęstszą przyczyną otępienia (60-80% wszystkich przypadków). Definiuje się je aktualnie na podstawie kryteriów 5. edycji Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), zaliczającej je do kategorii zaburzeń neuropoznawczych. Pierwszym objawem jest zwykle pogarszająca się zdolność zapamiętywania nowych informacji. Czynnikami ryzyka są: wiek, dodatni wywiad rodzinny, mutacje genetyczne, łagodne zaburzenia funkcji poznawczych, czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, niski poziom edukacji i aktywności społecznej i urazy mózgu.

Około 5,2 miliona Amerykanów cierpi na AD, z czego około 200.000 osób to chorzy poniżej 65. roku życia. Szacuje się, że do połowy XXI wieku liczba chorych w USA wzrośnie do 13,8 miliona, a obecnie co 67 sekund rozpoznaje się tam AD. W 2010 roku stwierdzono 83494 zgony spowodowane AD (AD jako bezpośrednia przyczyna  w akcie zgonu), co stanowiło szóstą przyczynę zgonów w USA ogółem, a piątą wśród osób po 65. roku życia. W latach 2000-2010 odsetek zgonów spowodowanych chorobami serca, udarem mózgu i rakiem gruczołu krokowego spadł odpowiednio o 16%, 23% i 8%, podczas gdy procent zgonów wynikających z AD wzrósł o 68%. Faktyczna liczba zgonów do których przyczyniła się choroba Alzhemera jest większa. W 2014 roku umrze około 700 000 starszych Amerykanów z  AD, przy czym u wielu z nich dojdzie do zgonu z powodu powikłań tej choroby.

W 2013 roku ponad 15 milionów członków rodziny i innych nieopłacanych opiekunów spędziło 17,7 miliarda godzin zajmując się chorymi z AD i innym otępieniem, a pracę tą wyceniono na ponad 220 miliardów dolarów. Program ubezpieczeniowy Medicare przeznacza na leczenie i opiekę  chorych z AD i innym otępieniem ponad dwa i pół razy więcej niż na osoby z innymi schorzeniami, a Medicaid – nawet 19 razy więcej. Całkowita suma kosztów w 2014 roku w opiece zdrowotnej, długoterminowej i hospicyjnej nad pacjentami z otępieniem w wieku powyżej 65 lat szacowana jest na 214 miliardów dolarów.

Na AD zapada więcej kobiet niż mężczyzn, kobiety także częściej są opiekunami osób z zespołami otępiennymi. Na każdego mężczyznę spędzającego od 21 do ponad 60 godzin w tygodniu jako opiekun przypada 2,1 kobiety.

Leczenie obejmuje farmakoterapię, poprawiającą jakość życia chorych oraz psychoterapię (na przykład trening kognitywny).

Opracowane na podstawie: Internet / Marzec 2014
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Choroba Alzheimera – aktualny stan wiedzy według raportu Alzheimer’s Association”