Występowanie i zaawansowanie choroby niedokrwiennej serca u pacjentów poddawanych planowym koronarografiom w USA i Kanadzie – czy są różnice?

Dennis T. i wsp – Prevalence and Extent of Obstructive Coronary Artery Disease Among Patients Undergoing Elective Coronary Catheterization in New York State and Ontario LINK: JAMA 2013;310:163

Na łamach Journal of Americam Medical Association opublikowano artykuł, w którym autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w stanie Nowy Jork lekarze wykonują dwukrotnie więcej planowych koronarografii w przeliczeniu na ilość mieszkańców w porównaniu do prowincji Ontario w Kanadzie. Zjawisko to może być spowodowane odmiennym sposobem kwalifikacji do badania bądź różnym stopniem zaawansowania choroby wieńcowej w obu regionach.

Dennis i wsp. przeprowadzili badanie obserwacyjne, do którego włączono pomiędzy 1 października 2008 roku a 30 września 2011 roku pacjentów bez uprzedniego rozpoznania choroby wieńcowej, poddawanych planowej koronarografii. Za istotne zwężenie uznano co najmniej 50% zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej i co najmniej 70% zwężenie w innej głównej tętnicy nasierdziowej. Ostatecznie analizie poddano 18 114 pacjentów z Nowego Jorku i 54 933 z Ontario.

Obserwowana częstość wystąpienia istotnego zwężenia była znamiennie niższa w Nowym Jorku  30.4% (95%CI, 29.7%-31.0%) w porównaniu z Ontario 44.8% (95%CI, 44.4%-45.3%; P < .001). Podobnie mniejszy w Nowym Jorku w porównaniu z Ontario był odsetek chorych z istotną chorobą pnia lub chorobą trójnaczyniową (7.0% [95%CI, 6.6%-7.3%] vs 13.0% [95%CI, 12.8%-13.3%]; P < .001).

W Nowym Jorku koronarografii istotnie częściej byli poddawani pacjenci z niskim prawdopodobieństwem zaawansowanej choroby wieńcowej. Jedynie 19.3% (95%CI, 18.7%-19.9%) pacjentów poddawanych koronarografii w Nowym Jorku miało przewidywane prawdopodobieństwo istotnej choroby wieńcowej > 50%. Dla porównania w Ontario było to 41% pacjentów (95%CI, 40.6%-41.4%; P < .001).

Bardziej restrykcyjny sposób kwalifikacji do badania inwazyjnego w Kanadzie nie spowodował bezwzględnego zmniejszenia ilości rozpoznań zmian najbardziej zaawansowanych, będących wskazaniem do operacji choroby wieńcowej. Zwężenie pnia rozpoznawano u 29.6 na 100 000 mieszkańców Nowego Jorku i u 30.3 na 100 000 mieszkańców Ontario. Porównywalne były również wskaźniki rozpoznania choroby trójnaczyniowej – 61.6 na 100 000 osób dla Nowego Jorku i  59.3 na 100 000 dla Ontario.

W 30-dniowej obserwacji bezpośrednia śmiertelność pacjentów poddawanych angiografii wieńcowej była nieznacznie wyższa w Nowym Jorku  i wyniosła 0.65% (90 of 13 824; 95%CI, 0.51%-0.78%) w porównaniu do Ontario, gdzie wyniosła 0.38% (153 of 40 794; 95%CI, 0.32%-0.43%; P < .001).

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że selekcja pacjentów do koronarografii w oparciu o kryterium wyższego prawdopodobieństwa choroby wieńcowej, jest postępowaniem jak najbardziej uzasadnionym.

Opracowane na podstawie: JAMA / 10 lipca 2013
Magdalena Lipczyńska