Operacje bariatryczne u osób z BMI do 35 kg/m2 i cukrzycą

M. Maggard-Gibbons i wsp – Bariatric surgery for weight loss and glycemic control in nonmorbidly obese adults with diabetes. A systematic review LINK: JAMA 2013;309:2250

Na łamach JAMA przedstawiono przegląd systematyczny badań poświęconych roli terapii bariatrycznej w grupie chorych na cukrzycę, upośledzoną tolerancję glukozy lub zespół metaboliczny, ale z BMI w zakresie 30-35 kg/m2. Grupę do której porównywano wyniki chirurgicznej terapii otyłości były osoby z otyłością i zaburzeniami metabolizmu glukozy, u których interwencja polegała na zastosowaniu intensywnej modyfikacji stylu życia lub terapii farmakologicznej cukrzycy.

Zagadnienie powyższe jest coraz szerzej dyskutowane, ze względu na skuteczność terapii bariatrycznej w bardziej zaawansowanych formach otyłości tj. BMI >35 lub >40 kg/m2. Wówczas zabiegi redukujące masę ciała poprawiały nie tylko profil metaboliczny, ale również redukowały częstość epizodów sercowo-naczyniowych.

W obecnej analizie, w porównaniu z leczeniem polegającym na modyfikacji stylu życia, terapie bariatryczne powodowały u chorych z BMI w zakresie 30-35 kg/m2 większą redukcję masy ciała, i większą redukcję poziomu HbA1c. Redukcja masy ciała w grupie zabiegowej wynosiła często powyżej 20 kg, a poziomy HbA1c ulegały obniżeniu do wartości 6,0-6,5%. Ponadto remisję cukrzycy w niektórych zabiegach osiągnięto u ponad 50% badanych. Dla porównaniu w grupie kontrolnej redukcje te wynosiły odpowiednio do kilku kilogramów i do poziomu HbA1c około 7,5%. Autorzy wskazują również na niską częstość działań niepożądanych zabiegów chirurgicznych. Zgony szpitalne powiązane z zabiegami odnotowano  z częstością 0,3% do 1%.

Pomimo tych korzystnych zmian, okres obserwacji był  zbyt krótki (zwykle 2 lata), by w tej grupie osób otyłych potwierdzić długotrwałe bezpieczeństwo i korzyści z terapii bariatrycznej. Brak także danych co do skuteczności redukcji powikłań mikronaczyniowych i makronaczyniowych, które natomiast stwierdzono dla dostępnych form farmakologicznej i niefarmakologicznej terapii cukrzycy. W związku z powyższym autorzy przeglądu systematycznego uważają, że aktualnie nie należy rutynowo rekomendować terapii bariatrycznej osobom z cukrzycą lub upośledzoną tolerancją glukozy i BMI w zakresie 30-35 kg/m2.

Opracowane na podstawie: JAMA / 5 czerwca 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Operacje bariatryczne u osób z BMI do 35 kg/m2 i cukrzycą”