Pożądane zmiany w opiece nad chorymi na nowotwory w USA

Peter B. Bach – Visions of Hope in CancerFocus on Infrastructure LINK: JAMA Intern Med. 2013;173:979

Na łamach JAMA Internal Medicine ukazał się komentarz Petera B. Bacha dotyczący prac Hirscha i wsp. oraz Bekelmana i wsp. na temat postępu w leczeniu nowotworów.

Śmiertelność z powodu chorób nowotworych w USA spada, ale jedynie o 1-2% w ciągu roku. Pewną nadzieją było wprowadzenie terapii spersonalizowanych opartych na profilu genetycznym guza, jednak takie leczenie przynosi poprawę wyników jedynie u niewielkiej części chorych. Koszty leczenia nowotworów są coraz wyższe, co nie przekłada się na wyniki leczenia.
W pracy Hirscha i wsp. przedstawiono bazę danych Aggregate Analysis of Clinical Trials.gov (AACT), wykorzystującą dane dotyczące badań klinicznych z bazy ClinicalTrials.gov prowadzonej przez National Institute of Health. Autorzy pracy sygnalizują, że duża część badań klinicznych jest niekontrolowanych (np. posiada tylko jedno ramię), brak w nich zaślepienia, są prowadzone na relatywnie małych grupach chorych. Wyjątkiem są badania dotyczące raka piersi, jest ich więcej, co wiąże się z dużą częstością występowania tej choroby. Z analizy Hirscha i wsp. wynika, że badania kliniczne jako takie nie są właściwie nadzorowane ani nie istnieje zbiór ogólnych rekomendacji co o ich przeprowadzania. Jedynie 15% badań wykonuje się pod nadzorem National Cancer Institute.

W pracy Bekelmana i wsp. przedstawiono inny sposób organizacji opieki nad chorymi nad nowotwory. Według autorów zmiany powinny obejmować płatności – odejście od opłat za usługi na korzyść finansowania globalnego bądź świadczonego w określonych odstępach czasu. Zmiany powinny objąć organizację – powinno się dążyć do opieki zespołowej, a sposób leczenia powinien być oparty na wytycznych EBM.

Opracowane na podstawie: Internet / 29 kwietnia 2013
Magdalena Piątkowska

TAGI:
0 replies on “Pożądane zmiany w opiece nad chorymi na nowotwory w USA”