Czy krótkotrwałe okresy głodzenia sprzyjają otyłości?

A.Tal i B. Wansink – Fattening fasting: hungry grocery shoppers buy more calories, not more food LINK: JAMA Intern Med 2013: 2013:173:1146

Epidemia otyłości jaka dotknęła społeczeństwa zachodnie skłoniła badaczy do przyjrzenia się nawykom żywieniowym. Zasady higieny funkcjonujące od wielu lat zalecają spożywanie częstych posiłków o małej objętości. Tryb życia współczesnych społeczeństw narusza te zasady wprowadzając krótkotrwałe okresy głodzenia się, a następnie spożywanie posiłków o większej kaloryczności.

Czy powyższy tryb żywieniowy nie jest powiązany z podświadomą tendencją do zakupu niektórych produktów spożywczych i jakie mogą być tego konsekwencje dla rozwoju otyłości? Należy uwzględnić, że okresy głodzenia działają na schemat aktywacji neuronalnych ośrodków nagrody w OUN, do których zalicza się: ciało migdałowate, brzuszne prążkowie, przednią część wyspy oraz część kory oczodołowo-czołowej.

Autorzy pracy prezentowanej na łamach JAMA Internal Medicine badali powyższe  zagadnienie, zadając pytanie, czy dłuższe przerwy między posiłkami nie wpływają na wybór kupowanych produktów żywnościowych? Oceniono wybory jakie dokonywano przy kupnie produktów spożywczych po krótszym lub dłuższym okresie od spożytego posiłku. Powyższą analizę wykonano w oparciu o eksperyment laboratoryjny na grupie osób oraz porównując zakupy dokonywane między 13:00 a 16:00 (krótki okres od ostatniego posiłku) oraz między 16:00 a 19:00 (dłuższy czas głodzenia). Dłuższe okresy głodzenia w ciągu dnia powodowały, że badani wybierali produkty o większej kaloryczności i większej gęstości kalorycznej.

Autorzy sugerują, że powyższe wyniki powinny być podstawą edukacji tworzenia list zakupów o bardziej prozdrowotnym i świadomym doborze składników żywieniowych, pamiętając, że wybory dokonane po krótkim okresie głodzenia mogą być decydującym czynnikiem warunkującym przekroczenie dziennego zapotrzebowania kalorycznego.

Opracowane na podstawie: Internet / 24 czerwca 2013
Marek Kowrach

0 replies on “Czy krótkotrwałe okresy głodzenia sprzyjają otyłości?”