Dlaczego dorośli Amerykanie stosują suplementy diety?

Regan L. Bailey, Jaime J. Gahche, Paige E. Miller, Paul R. Thomas, Johanna T. Dwyer – Why US Adults Use Dietary Supplements LINK: JAMA Intern Med. 2013;173:355

Stosowanie suplementów diety przez dorosłych Amerykanów wzrosło w ciągu ostatnich trzydziestu lat i obecnie ponad połowa obywateli przyjmuje co najmniej jeden preparat.

Charakterystyka populacji dorosłych przyjmujących suplementy diety jest  znana. W porównaniu z osobami niestosującymi suplementów diety osoby je stosujące są starsze, mają niższy wskaźnik masy ciała, rzadziej palą papierosy, są bardziej aktywne fizycznie, mają wyższe wykształcenie i wyższy status socjoekonomiczny. Natomiast powody przyjmowania suplementów diety nie były dotychczas analizowane na poziomie populacyjnym.

Celem pracy Bailey’a i wsp. była ocena motywacji osób stosujących suplementy diety, charakterystyka najczęściej przyjmowanych produktów oraz rola lekarzy i pracowników opieki zdrowotnej w dokonywaniu wyboru preparatów. Analizowano dane 11 956 dorosłych osób (w wieku co najmniej 20 lat) badanych w latach 2007-2010 w ramach NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), przekrojowego badania populacyjnego w USA.

Najczęściej raportowanym powodem stosowania suplementów diety była „poprawa” (45%) lub „utrzymanie” (33%) ogólnie pojętego stanu zdrowia. Kobiety przyjmowały przede wszystkim preparaty zawierające wapń dla „zdrowych kości” (36%), podczas gdy mężczyźni częściej sięgali po preparaty dla “zdrowego serca lub obniżenia cholesterolu” (18%). Osoby starsze (60 lub więcej lat) częściej niż osoby młodsze w swoich decyzjach kierowały się troską o jeden konkretny narząd (np. serce, kości i stawy lub oczy). Jedynie 23% produktów było stosowanych w oparciu o zalecenia pracowników opieki zdrowotnej.

Najczęściej przyjmowanymi suplementami diety były preparaty wielowitaminowe, w dalszej kolejności suplementy zawierające wapń, kwasy omega-3 lub oleje rybie. Osoby przyjmujące suplementy diety częściej oceniały swój stan zdrowia jako dobry lub doskonały, posiadały ubezpieczenie zdrowotne, spożywały alkohol w umiarkowanych ilościach, unikały palenia papierosów i częściej ćwiczyły w porównaniu z osobami, które nie stosowały suplementów diety.

Podsumowując, dorośli Amerykanie przyjmują suplementy diety częściej w celu utrzymania ogólnego stanu zdrowia niż w celu suplementacji środków odżywczych. Stosowanie tych produktów jest związane z lepszą oceną stanu zdrowia i prozdrowotnym stylem życia. Mniej niż jedna czwarta preparatów stosowanych przez dorosłych Amerykanów jest zalecana przez lekarza lub innego pracownika opieki zdrowotnej.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 11 marca 2013
Ewa Kowalik

0 replies on “Dlaczego dorośli Amerykanie stosują suplementy diety?”