Korzyści z aktywności fizycznej- wyniki badania Dallas Heart Study

R.A. Mathieu i wsp – Physical activity participation, health perceptions, and cardiovascular disease mortality in a multiethnic population: The Dallas Heart Study LINK: Am Heart J 2012;163:1037

Na łamach American Heart  Journal zaprezentowano wyniki prospektywnej obserwacji prowadzonej w ramach programu Dallas Heart Study. Cząstkowa analiza prezentowana na łamach pisma poświęcona jest korzyściom, jakie odnieść można dzięki regularnie prowadzonej aktywności fizycznej. Zaletą badania jest przede wszystkim uwzględnienie licznej grupy osób rasy czarnej, u których wskaźniki śmiertelności są wyższe i dla których dane o korzyściach z aktywności fizycznej nie były dotychczas odpowiednio reprezentowane.

Okres obserwacji objął lata 2000-2008 i dotyczył ponad 3000 osób rasy czarnej (50%), latynoskiej (17%) i kaukaskiej (31%) w wieku średnio 45 lat.  W kwestionariuszu praktycznie stosowano jedno pytanie dotyczące aktywności fizycznej: czy w okresie ostatniego miesiąca badany uczestniczył w jakiejkolwiek formie ćwiczeń: bieganie, kalistenika, gra w golfa, marsze?

W analizach statystycznych, w porównaniu z rasą białą (ok.78%), istotnie rzadziej aktywność fizyczną podejmowały osoby rasy czarnej i pochodzenia  latynoskiego (44-59%). Mniejszy poziom aktywności fizycznej w tych grupach obserwowano mimo podobnego przekonania, w każdej z nich, o korzyściach zdrowotnych z tego wynikających.

Dla całej obserwowanej populacji wyższa aktywność fizyczna związana była z 34% redukcją zgonu niezależnie od przyczyny i 44% redukcją zgonów sercowo-naczyniowych. Ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego u osób rasy czarnej podejmującej aktywność fizyczna było zmniejszone o 43%.

Nie jest jasna przyczyna niższej aktywności fizycznej osób rasy czarnej i latynoskiej. Różnice te nie wynikają z poziomu dochodów ani poziomu wykształcenia. Autorzy pracy spekulują, że mogą one być spowodowane dostępnością obszarów rekreacyjno-sportowych w miejscu zamieszkania, bezpieczeństwem okolicy, normami socjalnymi oraz różnicami w zakresie roli i funkcjonowania płci. Problem wymaga rozwiązania, bowiem aktywność fizyczna pozostaje jedną z ważniejszych metod redukcji zgonów, w tym zgonów sercowo-naczyniowych w różnych grupach etnicznych.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / Czerwiec 2012
Marek Kowrach

0 replies on “Korzyści z aktywności fizycznej- wyniki badania Dallas Heart Study”