Palenie wśród kobiet – rosnące zagrożenie

M.Aa Steliga i C.M. Dresler – Smoking cessation: crucial to target women as well as men LINK: Lancet early online

Jeden z komentarzy na łamach The Lancet poświęcono problemowi palenia wśród kobiet.  W ujęciu globalnym palenie papierosów jest jednym z ważniejszych czynników ryzyka zgonu, m.in. poprzez wpływ na zwiększone ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Choroba niedokrwienna serca  jest wg danych WHO, główną przyczyną zgonów, a do 2030 roku będzie odpowiedzialna za 9,6 miliona zgonów rocznie, co stanowić będzie 14% wszystkich zgonów.

W krajach rozwijających się liczba palaczy rośnie, a w krajach rozwiniętych wyraźnie zmalała w ostatnich latach. Proporcjonalny udział osób płci męskiej i żeńskiej w epidemii palenia jest różny, ale wszędzie . istotnie większy odsetek palących stanowią mężczyźni.

Dane z badań wskazują jednak na kilka niekorzystnych różnic dotyczących palących kobiet. W niektórych rejonach liczba palących kobiet nie spada, a nawet wskazuje tendencję wzrostową. Łatwiej rzucenie  palenia przychodzi mężczyznom. Czyni to skutecznie 10-41% mężczyzn w porównaniu do 2-21% kobiet.

Ponadto, podobnie jak w przypadku cukrzycy, dane sugerują bardziej niekorzystny wpływ palenia papierosów na ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej u kobiet w porównaniu do mężczyzn. Zagadnienie to w metaanalizie zbadali Rachel Huxley i  Mark Woodward, posługując się stworzoną na te potrzeby bazą danych ponad 2,4 miliona osób. W odniesieniu do osób niepalących palące kobiety charakteryzuje o 25% większe ryzyko względne niż obserwowane jest to u palaczy płci męskiej. Każdy kolejny rok palenia zwiększał to ryzyko względne o 2% w grupie kobiet w porównaniu do mężczyzn.

Z tych względów palące kobiety powinny być traktowane jako szczególna grupa ryzyka, gdzie działania prewencyjne i ograniczające palenie papierosów należy intensyfikować. Służą temu m.in globalnie podjęte inicjatywy np.: International Network of Women Against Tobacco i the WHO’s Tobacco Free Initiative

Opracowane na podstawie: Lancet / 11 sierpnia 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Palenie wśród kobiet – rosnące zagrożenie”