Wytyczne NICE dotyczące alergii pokarmowej u dzieci

Redakcja the Lancet – Guidance on food allergy in children LINK: Lancet 2011;377:691

Alergia pokarmowa jest coraz częstym problemem pediatrycznym – dotyczy jednego na dwadzieścioro dzieci (w tym jedno na pięćdziesięcioro dzieci  ma alergię na orzechy). Alergia pokarmowa obejmuje niekorzystne reakcje immunologiczne na alergeny zawarte w pokarmie, dzieli się ją na IgE-zależną i IgE-niezależną.

Zauważalna jest rozbieżność między zgłaszanymi objawami a potwierdzoną alergią – jedynie 30-40% zgłaszanych objawów alergii pokarmowej znajduje potwierdzenie w testach alergicznych.  W Wielkiej Brytanii opieka nad chorymi z alergią jest sprawowana głównie w podstawowej opiece zdrowotnej, a dopiero w przypadku wątpliwości diagnostycznych lub trudnych do opanowania objawów chorzy są kierowani do specjalistów.  Wiele leków dostępnych jest bez recepty.

Na łamach The Lancet opublikowano komentarz do  aktualnych wytycznych poświęconych temu problemowi. Raport National Institute for Health and Clinical Excellence ma na celu poprawę opieki nad dziećmi z podejrzeniem alergii pokarmowej poprzez dostarczenie nowych rekomendacji dotyczących diagnostyki i leczenia.  Jest pierwszym zbiorem wytycznych opartych na EBM w Wielkiej Brytanii i dotyczy diagnozowania dzieci z atopowym zapaleniem skóry, anafilaksją, pokrzywką, nieżytem nosa, zapaleniem spojówek, astmą, objawami ze strony przewodu pokarmowego i jamy ustnej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przetrwałe objawy ze strony różnych narządów.   Wykazano, że testy skórne typu „prick” i badanie specyficznych przeciwciał IgE mają podobną wartość diagnostyczną i powinny być wykonane przez odpowiednio przygotowanego lekarza rodzinnego. Diagnostyka alergii IgE –niezależnej jest trudna ze względu na małą użyteczność dostępnych  testów. W przypadku jej podejrzenia powinno się wyeliminować podejrzany alergen z diety na około 2-6 tygodni, następnie ponownie go włączyć dla potwierdzenia rozpoznania. Skierowanie do specjalisty nie wydaje się konieczne, warto natomiast uzyskać poradę dietetyka.

Dzieci z anafilaksją, ostrymi lub opóźnionymi reakcjami układowymi oraz z podejrzeniem alergii na wiele pokarmów i brakiem odpowiedzi na eliminację alergenu z diety powinny być przekazywane do placówek specjalistycznych celem dalszej diagnostyki i leczenia.

Opracowane na podstawie: Lancet / 26 jutego 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Wytyczne NICE dotyczące alergii pokarmowej u dzieci”