Odra – coraz częstsza i wciąż niedoceniana

Camille Sabella – Measles: not just a childhood rash LINK: Clev Clin J Med 2010;77:207 (dostępny pełen tekst)

Czytelnicy Cleveland Clinic Journal of Medicine powinni zwrócić uwagę na obszerny artykuł przeglądowy poświęcony odrze, coraz częstszej pomimo immunizacji, wyjątkowo zakaźnej i potencjalnie niebezpiecznej. Wzrost liczby nowych zakażeń, obserwowany począwszy od 2004 roku, wynika z rosnącej intensywności podróży międzykontynentalnych, ale też z coraz częstszego w krajach rozwiniętych zaniedbywania szczepień.

Choroba dotyczy nie tylko dzieci. W 2008 roku, około 25% wszystkich przypadków choroby rozpoznano u osób powyżej 20 roku życia. Populacja osób dorosłych jest obciążona podwyższonym ryzykiem wystąpienia ciężkich powikłań. Jednym z nich jest ostre zapalenie mózgu, charakteryzujące się ponownym wystąpieniem gorączki w okresie rekonwalescencji, bólami głowy, napadami padaczkowymi i zaburzeniami świadomości. Innym powikłaniem neurologicznym jest potencjalnie śmiertelne, podostre stwardniające zapalenie mózgu.

W krajach rozwijających się, za wysoką chorobowość i śmiertelność związaną z odrą odpowiada biegunka i zapalenie jamy ustnej. U 30% dorosłych osób dochodzi do subklinicznego zapalenia wątroby. Rzadszymi powikłaniami choroby są trombocytopenia, zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie jelita krętego i kątnicy, zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego i hipokalemia. U osób zaszczepionych szczepionką zawierającą martwe wirusy (stosowaną w latach 1963-67), ekspozycja na dziką postać “współczesnego” wirusa odry może wywołać chorobę o atypowym przebiegu, powikłaną zapaleniem płuc i zapaleniem wątroby. Grupą szczególnie wysokiego ryzyka zachorowania są osoby z upośledzeniem odporności.

Podsumowując, droga do eradykacji odry wydaje się daleka. Celem na najbliższą przyszłość jest zminimalizowanie liczby osób, które nie zostały zaszczepione.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / marzec 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Odra – coraz częstsza i wciąż niedoceniana”