Opuncja figowa może być skuteczna w zespole zatrucia alkoholem

Jeff Wiese i wsp – Effect of Opuntia ficus indica on symptoms of the alcohol hangover Arch Intern Med 2004;164:1334
Zespół zatrucia alkoholem, znany również jako kac, jest przyczyną strat ekonomicznych wynikających z absencji lub zmniejszonej wydajności w pracy. W patomechanizmie kaca bierze się pod uwagę reakcję zapalną indukowaną przez zanieczyszczenia i uboczne produkty metabolizmu alkoholu.

Jak dotąd wykazano, że subiektywne dolegliwości może złagodzić witamina B6 i kwas tolfenamowy. Ulgę w cierpieniu może również przynieść Opuntia ficus indica (opuncja figowa) o właściwościach przeciwzapalnych. Wyniki badania nad skutecznością wyciągu z tej rośliny opublikowano w Archives of Internal Medicine.

W kontrolowanej, randomizowanej, podwójnie ślepej próbie wzięło udział 64 zdrowych ochotników, których losowo przydzielano do grupy z wyciągiem z opuncji figowej (1600 IU) lub placebo, na 5 godzin przed spożyciem alkoholu. Dawka alkoholu była niemała: do 1.75 g na kg masy ciała. Ciężkość kaca i ogólne samopoczucie oceniano nazajutrz po obciążeniu alkoholem w 7-punktowej skali. Ponadto, pobierano próbki surowicy i moczu. Po dwóch tygodniach badanie powtarzano w próbie krzyżowej: osoby, które wcześniej znalazły się w grupie placebo tym razem otrzymywały wyciąg z opuncji i odwrotnie.

Do końca próby dotrwało 55 osób. Opuncja figowa znamiennie zmniejszała nasilenie 3 z 9 analizowanych objawów kaca: nudności, suchości w ustach i jadłowstrętu. Całkowita ciężkość kaca zmniejszała się po wyciągu z opuncji o 2.7 punktów (95% przedział ufności [CI]: od -0.2 do 5.5; p = 0.07), a ryzyko ciężkiego zespołu zatrucia alkoholem malało o połowę (iloraz szans 0.38, 95% CI: od 0.16 do 0.88; p = 0.02). Stwierdzono znamienną korelację pomiędzy poziomem białka C-reaktywnego a ciężkością kaca: u osób z podwyższonym stężeniem CRP łączna liczba punktów była 4.1-krotnie wyższa niż u osób z prawidłowym stężeniem tego białka.

Podsumowując: wyciąg z opuncji figowej, hamując uwalnianie mediatorów zapalenia, może łagodzić ciężkość kaca.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-06-28

TAGI:
0 replies on “Opuncja figowa może być skuteczna w zespole zatrucia alkoholem”