Badania naukowe a najważniejsze problemy medyczne na świecie

Prabhat Jha i James V. Lavery – Evidence for global health CMAJ 2004;170:1687
W Canadian Medical Association Journal opublikowano wyniki badania, w którym Rochon i wsp. oceniali, jaki odsetek randomizowanych i kontrolowanych badań publikowanych w renomowanych czasopismach medycznych dotyczy problemów zdrowotnych o największym znaczeniu w skali ogólnoświatowej.

Okazało się, że spośród 286 analizowanych prac, jedynie 43% było poświęconych chorobom klasyfikowanym przez WHO wśród 35 najważniejszych problemów zdrowia na świecie, w tym najczęściej chorobom układu krążenia i zakażeniu HIV. Co więcej, w opinii 12 ekspertów zaproszonych przez Rochona i wsp., tylko jedno z randomizowanych i kontrolowanych badań dotyczących 10 najważniejszych przyczyn chorób na świecie spełniało kryteria wysokiej jakości.

W komentarzu do badania, Jha i Lavery podkreślają zły stan zdrowia i dostępność do usług medycznych w krajach rozwijających się. Warto wiedzieć, że każdego roku na świecie umiera ponad 10 milionów dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Są jednoznaczne dowody na to, że za olbrzymi postęp, jaki poczyniła medycyna w krajach bogatego Zachodu odpowiedzialna jest głównie technologia, w tym opracowanie szczepionek przeciwko chorobom wieku dziecięcego, skuteczniejsze metody informowania o zagrożeniach związanych z paleniem lub wprowadzenie powszechnie dostępnych testów na obecność HIV. Żadne z tych osiągnięć nie byłoby możliwe bez kosztownych badań, a skądinąd wiadomo, że na projekty badawcze dotyczące najuboższych krajów, zamieszkiwanych łącznie przez 90% populacji świata, przeznacza się jedynie 10% dostępnych środków finansowych.

Bez drastycznego zwiększenia tych nakładów nie uda się rozwiązać głównych problemów krajów ubogich, to jest wysokiej umieralności noworodków i ich matek, nikotynizmu i rozprzestrzeniającej się epidemii HIV.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2004-05-25

0 replies on “Badania naukowe a najważniejsze problemy medyczne na świecie”