Chirurgia bariatryczna – podsumowanie wiedzy

Bruce M.Wolfe i wsp – Long-term Risks and Benefits of Bariatric Surgery. A Research Challenge LINK: JAMA. 2014;312:1792

Na łamach JAMA  Surgery podsumowano krótko wyniki warsztatowego spotkania pod auspicjami National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases oraz National Heart, Lung, and Blood Institute.

Jak podkreślają autorzy tekstu, dane kliniczne pochodzące z badań naukowych potwierdzających skuteczność chirurgii bariatrycznej są obecnie dużo mocniejsze od dostępnych w roku 1991, kiedy National Institutes of Health zorganizował po raz ostatni konferencje uzgodnieniową. Dobre przykłady stanowią badania obserwacyjne: The Swedish Obese Subjects (SOS) Study, czy wieloośrodkowe badanie Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery (LABS) prowadzone w 10 ośrodkach w USA.

W kilku małych randomizowanych badaniach wykazano przewagę interwencji nad leczeniem zachowawczym, w odniesieniu do utraty wagi oraz remisji cukrzycy typu 2, w obserwacji 2-letniej (po zabiegu). W dużych badaniach obserwacyjnych wykazano trwały (>5 lat) spadek wagi, ograniczenie częstości występowania cukrzycy i poprawę profilu lipidowego.

Wątpliwości pozostaje wiele, dotyczą m.in. predyktorów rokowania, powikłań odległych, odległej przeżywalności, powikłań mikro i makronaczyniowych, wpływu na stan zdrowia psychicznego oraz kosztów.  Odpowiedź przyniosą zapewne dobrze zaplanowane badania obserwacyjne – choć tego rodzaju próby są kosztowne i trudne logistycznie.

Opracowane na podstawie: JAMA / 5 listopada 2014
Magdalena Lipczyńska

Dodaj komentarz