W jakich krajach ryzyko sercowo-naczyniowe jest największe a w jakich najmniejsze? Globorisk – nowa uniwersalna skala oceny

Kaveh Hajifathalian i wsp – A novel risk score to predict cardiovascular disease risk in national populations (Globorisk): a pooled analysis of prospective cohorts and health examination surveys LINK: The Lancet Diabetes & Endocrinology online

Po raz pierwszy  została opracowana uniwersalna  skala ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego  w ciągu 10 lat dla osób w wieku 40 i więcej lat, która może mieć zastosowanie w każdym kraju na świecie. Skala o nazwie Globorisk oparta została na ośmiu badaniach kohortowych z udziałem ponad 50 000 pacjentów. Skala uwzględnia lokalną specyfikę i czynniki ryzyka w różnych krajach.

Do tej pory używane skale ryzyka oparte były na pojedynczych badaniach przeprowadzonych w krajach o wysokim dochodzie i nie były walidowane w krajach o dochodzie niskim i średnim.

Nowa skala obejmuje następujące parametry: ciśnienie tętnicze, palenie, występowanie cukrzycy, stężenie cholesterolu całkowitego oraz wpływ wieku i płci na ryzyko sercowo-naczyniowe dla danego regionu. Wykorzystano krajowe rejestry zdrowia z 11 krajów (Chiny, Czechy, Dania, Anglia,  Iran, Japonia, Malawi, Meksyk, Południowa o Korea, Hiszpania i USA).

Odsetek osób z 10-letnim ryzykiem zgonu z powodów sercowo-naczyniowych był najniższy w Południowej Korei, Danii I Hiszpanii (5-10%), w krajach tych 62-77% mężczyzn I 79-82% kobiet miało ryzyko mniejsze niż 3%.

Z drugiej strony, w Chinach ryzyko wynoszące 10% i więcej miało 33% mężczyzn i 28% kobiet. W Meksyku odsetki te wynosiły odpowiednio 16% i 11%.

Zdaniem autorów skala Globorisk będzie pomocna w opracowaniu regionalnych działań o charakterze prewencyjnym.

Opracowane na podstawie: Lancet / 25 marca 2015
Marcin Sokołowski

0 replies on “W jakich krajach ryzyko sercowo-naczyniowe jest największe a w jakich najmniejsze? Globorisk – nowa uniwersalna skala oceny”