Jakie mamy prawdopodobieństwo rozpoznania raka w ciągu całego życia – szacunki z Wielkiej Brytanii.

A S Ahmad1 , N Ormiston-Smith and P D Sasieni – Trends in the lifetime risk of developing cancer in Great Britain: comparison of risk for those born from 1930 to 1960 LINK: Br J Cancer. 2015 ;112:943 (dostępny pełen tekst)

Obserwowane w ostatnich dekadach zmniejszenie wskaźników śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz wydłużenie średniego czasu życia sprawia, że u coraz większego odsetka populacji dojdzie do rozpoznania nowotworu w ciągu całego życia.

Na podstawie danych epidemiologicznych oszacowano to prawdopodobieństwo dla populacji Wielkiej Brytanii. Analizowano dane w kohortach podzielonych ze względu na rok urodzenia uczestników badania od 1930r. do 1960r. – osobno dla kobiet i dla mężczyzn.

Oszacowane przez autorów dane w zakresie ryzyka życiowego choroby nowotworowej wskazują, że w ciągu 30 lat ryzyko to znacznie wzrosło dla obu płci i różnica między nimi pogłębia się. Obrazuje to poniższa tabela.

Rok urodzenia

1930r.

1935r.

1940r.

1945r.

1950r.

1955r.

1960r.

Mężczyźni (%)

38,5

42,2

45,4

47,85

49,8

51,5

53,5

Kobiety (%)

36,7

39,7

42,6

44,2

45,3

46,4

47,5

Obliczono również skumulowane ryzyko zachorowania na raka. Dla badanych z rocznika 1960 ryzyko skumulowane gwałtownie wzrasta po 65 r.ż.  Najwięcej niż połowa diagnoz nastąpi po 70 r.ż., na co wskazuje poniższa tabela

Przedział wiekowy

Mężczyźni

Kobiety

0-64 lat

12,9%

15,1%

0-74 lat

29%

26,4%

0-84 lat

49,8%

39,9%.

0-120 lat

87,00%

73,00%

Wśród mężczyzn odnotowano spadek zachorowania na nowotwory związane z nikotynizmem, co kontrastuje ze wzrostem innych typów nowotworów. Zwiększona zapadalność na raka prostaty może być związana z wdrożeniem badan przesiewowych PSA. Natomiast, rak jelita grubego spowodowany jest ze zwiększeniem spożycia czerwonego mięsa oraz otyłością.

U kobiet wzrosła zapadalność na raka sutka i raka płuc. Tłumaczyć to można narastaniem takich zjawisk jak, nikotynizm, otyłość, rodzenie mniejszej ilości dzieci, późnym macierzyństwem oraz wprowadzeniem badań przesiewowych wykrywającego raka sutka w młodszym wieku.

U naukowców rodzi się pytanie, czy gdyby ludzie żyli wystarczająco długo (nie umierali z innych przyczyn), ryzyko życiowe raka mogłoby osiągnąć 100%?

Oszacowane skumulowane ryzyko życiowe dla mężczyzny w wieku 120 lat wynosi niemal 90%, jednak dla kobiet w tym samym wieku wynosi ono 70%. Zatem prawdopodobnie prawie wszyscy mężczyźni zachorowaliby na raka, jeśli nie umarliby wcześniej z innej przyczyny, natomiast niewielki odsetek kobiet zdaje się być odpornym na mutacje nowotworowe.

Opracowane na podstawie: Internet / Marzec 2015
Magdalena Cieplak

TAGI:
0 replies on “Jakie mamy prawdopodobieństwo rozpoznania raka w ciągu całego życia – szacunki z Wielkiej Brytanii.”