Zaburzenia lękowe w zespole jelita drażliwego

Magdalena Grzesiak i wsp – The lifetime Prevalence of Anxiety Disorders Among Patients with Irritable Bowel Syndrome. LINK: Adv Clin Exp Med 2014, 23, 6, 987 (dostępny pełen tekst)

W ogólnej populacji chorobowość z powodu zespołu jelita drażliwego (irritable bowel syndrome, IBS) jest szacowana na ok. 10-20%. Jest to jedno z najczęstszych zaburzeń czynnościowych układu pokarmowego, charakteryzujące się takimi objawami jak ból brzucha, dyskomfort, wzdęcia i zaburzenia rytmu wypróżnień. W zależności od dominujących dolegliwości wyróżniamy postać: biegunkową, zaparciową i mieszaną.

Najwyższa zapadalność występuje między 20 a 50 r.ż., zespół występuje  dwa razy częściej u kobiet. 

U pacjentów dotkniętych IBS zaburzenia psychiatryczne rozpoznawane są częściej niż w populacji ogólnej (40-60% chorych). Najczęściej są to zaburzenia afektywne (depresja, dystymia) oraz zaburzenia lękowe. 

Autorzy badania podkreślają, że dotychczas w  Polsce nie było badania mającego na celu określenie  zaburzeń psychicznych u pacjentów z IBS. Naukowcy zbadali grupę 106 pacjentów  (90 kobiet i 16 mężczyzn) w wieku od 18 do 73 lat. Grupę kontrolną stanowiło  53 pacjentów ze zdiagnozowanym refluksem żołądkowo-przełykowym (GERD): 43 kobiety i 10 mężczyzn w wieku od 19 do 69 lat. 

IBS zdiagnozowano za pomocą Kryteriów Rzymskich II. Zaburzenia psychiczne były zdiagnozowane zgodnie z kryteriami ICD-10.  

W grupie badanej u  50 pacjentów z IBS (47%)   rozpoznano  zaburzenia psychiczne. 35 pacjentów (23%) miało specyficzne fobie, u  11 (10,4%) rozpoznano uogólnione zaburzenia lękowe, u 9 pacjentów (8,5%) agorafobię, u 4 (3,8%) zespół lęku napadowego. W grupie kontrolnej wykazano chorobowość z powodu zespołów lękowych równą 30% (16 pacjentów). 

Badacze podkreślają, że tylko u 25% pacjentów zaburzenia psychiczne zostały zdiagnozowane wcześniej, pomimo powszechnej wiedzy o współwystępowaniu zaburzeń psychicznych u chorych na zespół jelita drażliwego. Sugerują, aby w praktyce klinicznej poświęcić więcej czasu na diagnostykę zaburzeń lękowych, których leczenie często doprowadza do zmniejszenia dolegliwości jelitowych.

Opracowane na podstawie: Internet / Listopad 2014
Magdalena Cieplak

0 replies on “Zaburzenia lękowe w zespole jelita drażliwego”