Depresja indukowana lekami i próby samobójcze w Wielkiej Brytanii w latach 1998-2011

Kyla H Thomas i wsp – Reporting of drug induced depression and fatal and non-fatal suicidal behaviour in the UK from 1998 to 2011 LINK: BMC Pharmacol Toxicol 2014;15:54

Na łamach BMC Pharmacology and Toxicology ukazała się praca Kyli H Thomas i wsp. dotycząca raportu na temat depresji indukowanej lekami i prób samobójczych w Wielkiej Brytanii w latach 1998-2011.

Występowanie działań niepożądanych leków stanowi ważny problem zdrowia publicznego. Skutki uboczne leków psychiatrycznych są istotną przyczyną niepokoju pacjentów i stanowią istotny problem dla pracowników ochrony zdrowia. Wszystkie działania niepożądane leków generują w Wielkiej Brytanii koszty sięgające dwóch miliardów funtów rocznie.

W cytowanym badaniu przeanalizowano dane UK’s Yellow Card Scheme  z lat 1998-2011 dotyczące leków najczęściej związanych z objawami depresji oraz zakończonych i niezakończonych zgonem prób samobójczych. Dane opisowe pozyskano z NHS Information Centre i Department of Health. Stwierdzono, że w badanym okresie w przypadku 110 różnych leków raportowano ≥20 przypadków depresji, w przypadku 58 leków raportowano ≥10 przypadków prób samobójczych niezakończonych zgonem, a dla 33 leków ≥5 przypadków prób samobójczych zakończonych zgonem.

Pięć leków w przypadku których najczęściej raportowano objawy depresji to: wareniklina i bupropion – stosowane przez chorych rzucających palenie, paroksetyna (SSRI), izotretinoina (stosowana w leczeniu trądziku) oraz rimonabant (lek odchudzający). Próby samobójcze najczęściej występowały przy stosowaniu selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny, warenikliny i klozapiny. Najwyższy wskaźnik psychiatrycznych działań niepożądanych w przeliczeniu na milion wypisanych recept stwierdzono dla rimonabantu, izotretinoiny, meflochiny (lek antymalaryczny), warenikliny i bupropionu. Dane dotyczące przepisywanych recept były niedostępne dla dwóch leków charakteryzujących się dużym ryzykiem próby samobójczej: efawirenzu (lek przeciwretrowirusowy) i klozapiny.

A zatem, jak podsumowują autorzy, depresja i próby samobójcze są skutkami ubocznymi wielu leków, nie tylko wpływających na układ nerwowy. Psychiatryczne działania niepożądane terapii powinny stać się przedmiotem randomizowanych badań klinicznych.

Opracowane na podstawie: Internet / 30 września 2014
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Depresja indukowana lekami i próby samobójcze w Wielkiej Brytanii w latach 1998-2011”