Zapobieganie szybkim ponownym przyjęciom pacjentów do szpitala

Dave A. Chokshi i wsp – Preventing Early Readmissions LINK: JAMA. 2014;312(13):1344

Na łamach JAMA  ukazał się artykuł Dave’a A. Chokshi i wsp. dotyczący zapobiegania szybkim ponownym przyjęciom pacjentów do szpitala.

Ograniczenie wczesnych (do 30 dni) ponownych przyjęć pacjentów do szpitala jest priorytetem ochrony zdrowia i ma na celu polepszenie jakości opieki. Przedstawione w pracy interwencje mają na celu poprawę jakości leczenia prowadzącą do polepszenia zdolności pacjenta do samoobsługi po wypisie do domu.

Autorzy przeszukali bazy PubMed, Ovid MEDLINE, Ovid EMBASE, EBSCO CINAHL i Scopus (z lat 1990-2013), skontaktowali się z ekspertami i przejrzeli bibliografie w poszukiwaniu randomizowanych badań oceniających skuteczność interwencji dotyczących zapobiegania wszystkim i nieplanowanym przyjęciom do szpitala do 30 dni od wypisu dorosłych pacjentów hospitalizowanych w oddziałach zachowawczych i chirurgicznych powyżej 24 godzin. Badane interwencje były różnorodne i obejmowały między innymi protokoły wypisowe, porady telefoniczne, wizyty domowe i monitorowanie zdalne. Głównym punktem końcowym było ryzyko względne nieplanowanych i wszystkich ponownych przyjęć do szpitala z włączeniem i wyłączeniem zgonów szpitalnych w ciągu 30 dni od wypisu.

W 42 badaniach analizowane interwencje zapobiegały wczesnym ponownym przyjęciom (ryzyko względne 0,82, p<0,001) we wszystkich grupach pacjentów. Badania opublikowane przed 2003 rokiem raportowały analizy, które były 1,6 razy bardziej efektywne niż te testowane w późniejszych latach (p=0,01). W analizie podgrup badania interwencji składających się z wielu komponentów, włączających większą ilość pacjentów i dotyczących poprawy zdolności do samoobsługi były odpowiednio 1,4, 1,3 i 1,3 razy bardziej skuteczne niż inne interwencje. W modelu regresji wykazano znaczną wartość takich interwencji we wspieraniu pacjentów i opiekunów po wypisie ze szpitala.

Podsumowując, badane sposoby postępowania są skuteczne w ograniczaniu ponownych przyjęć do szpitala, bardziej skuteczne okazały się interwencje złożone i poprawiające zdolność pacjenta do samoobsługi. Ograniczenie wczesnych ponownych przyjęć wymaga jednak zaangażowania personelu zarówno podczas hospitalizacji, jak i po jej zakończeniu, a w przypadku planowych przyjęć – nawet przed hospitalizacją.

Opracowane na podstawie: JAMA / Październik 2014
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Zapobieganie szybkim ponownym przyjęciom pacjentów do szpitala”