Zasady ordynowania leków pacjentom w schyłkowym okresie życia

G.A. Sachs – Improving prescribing practices late in life. A task for all clinicians, not just nursing home physicians LINK: JAMA Intern Med. 2014;174:1771

Na łamach JAMA Internal Medicine w komentarzu redakcyjnym poruszono temat ordynowania leków i zasad postępowania u pacjentów w zaawansowanych stadiach chorób, w tym z otępieniem, pozostających w domach opieki przewlekłej.

Eksperci wskazują, że ograniczenie terapii do stosowania substancji o jednoznacznie potwierdzonej skuteczności, jest w tej szczególnej grupie chorych korzystne. W opublikowanej na łamach JAMA Internal Medicine pracy Tija i wsp. wybrali do analizy krajową bazę danych mieszkańców domów opieki, analizując dane osób z zaawansowanym procesem otępienia, których przewidywany czas przeżycia wynosił do 1-2 lat. Ponad połowa spośród  nich otrzymywała co najmniej 1 lek o wątpliwych korzyściach medycznych, powodujący wzrost kosztów kwartalnych leczenia o 816 dolarów na osobę kwartalnie.

Zdaniem autora komentarza wycofanie się z niefortunnego leczenia może zmniejszyć obciążenie dodatkową terapią samych pacjentów,  zredukować działania uboczne, a obniżyć koszty leczenia i nakłady pracy związane z administracją lekami.

Zdaniem autora komentarza przy przewidywanym krótkim okresie przeżycia należy zatem rezygnować z niepotrzebnych lub zbyt intensywnych terapii. Cukrzycę w tej sytuacji leczymy akceptując wyższe poziomy glikemii, ograniczając ryzyko hipoglikemii i związanych z nią upadków i urazów. Statyny nie przyniosą spodziewanych korzyści w zaawansowanej chorobie nowotworowej. Można zrezygnować z badań skrinigowych w kierunku chorób nowotworowych u chorych ze złym krótkotrwałym rokowaniem. W większym stopniu należy zwrócić uwagę na sprawność funkcjonalną pacjentów i stosować terapie, które ją podtrzymują. W stworzeniu modelu opieki nad taką grupą chorych korzystne jest ułożenie listy leków zapewniających największe korzyści, co może stanowić wskazówkę dla wszystkich lekarzy zajmujących się medycyną kliniczną.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / Listopad 2014
Marek Kowrach

TAGI:
0 replies on “Zasady ordynowania leków pacjentom w schyłkowym okresie życia”