Porównanie skuteczności cytyzyny z nikotynową terapią zastępczą

Natalie Walker – Cytisine versus Nicotine for Smoking Cessation. LINK: N Engl J Med 2014;371:2353

Badania z udziałem placebo wskazują, że cytyzyna podwaja szansę na rzucenie palenia w przedziale czasowym 6 miesięcy. Badacze postanowili porównać skuteczność cytyzyny do skuteczności substytucji nikotyny w zaprzestaniu palenia.

Cytyzyna jest alkaloidem wyodrębnionym z roślin z rodziny Leguminosae. Jest ona częściowym agonistą receptora nikotynowego dla acetylocysteiny, z powinowactwem do podtypu α4β2 i czasie półtrwania 4,8 godzin. Jest to lek dostępny na receptę i w formie preparatu OTC w krajach Wschodniej Europy (w Polsce jako Tabex i Desmoxan), mało popularny w krajach Europy Zachodniej.

Badanie zostało przeprowadzone w Nowej Zelandii. Na grupę badawczą złożyło się 1310 dorosłych, palących codziennie, którzy byli zmotywowani do rzucenia nałogu. Zostali oni podzieleni z sposób randomizowany na dwie, równej liczebności grupy. Badani otrzymywali albo Cytyzynę przez 25 dni albo nikotynową terapię zastępczą (NTZ) przez okres 8 tygodni. Dodatkowo, uczestnicy badania otrzymywali telefoniczne wsparcie psychologiczne.

Po miesiącu ciągłość w niepaleniu została adnotowana u 40% pacjentów przyjmujących cytyzynę (264 z 655) oraz u 31% pacjentów otrzymujących nikotynową terapię zastępczą (203 z 655) z różnicą 9,3% ( przedział ufności 95%, 4,2 do 14,5). Skuteczność terapii cytyzyną w wytrwaniu w abstynencji od palenia papierosów była wyższa także po  1 tygodniu, po 2 miesiącach (31% vs 22%)  i po 6 miesiącach (22% vs 15%). Cytyzyna okazała się skuteczniejsza niż NTZ, zwłaszcza wśród kobiet i tak samo skuteczna wśród mężczyzn. Pacjenci skarżyli się jednak częściej na dolegliwości związane z działaniami niepożądanymi (288 wśród 204 pacjentów) niż w grupie NTZ (174 zgłoszeń wśród 134 uczestników). Były to głównie nudności, wymioty i zaburzenia snu.

Autorzy badania podkreślają, że przy ograniczonym wsparciu psychologicznym cytyzyna okazała się być skuteczniejsza od NTZ w rzucaniu palenia, ale powodowała również więcej niepożądanych objawów somatycznych. Jednakże, może ona skutecznie konkurować z NTZ jako leczenie pierwszego rzutu. Ponadto, posiada dodatkowy atut ceny rynkowej preparatu, która jest konkurencyjna w porównaniu z NTZ.

Opracowane na podstawie: NEJM / 18 grudnia 2014
Magdalena Cieplak

0 replies on “Porównanie skuteczności cytyzyny z nikotynową terapią zastępczą”