5- letnie przeżycie w najczęstszych nowotworach złośliwych w Polsce w porównaniu z innymi krajami. Dane z 67 krajowych rejestrów.

CONCORD Working Group – Global surveillance of cancer survival: analysis of individual data for 25 676 887 patients from 279 population-based registries in 67 countries (CONCORD-2) LINK: Lancet online (dostępny pełen tekst)

Ogólnoświatowe dane dotyczące przeżywalności w chorobach nowotworowych są ograniczone. W ramach projektu CONCORD-2 badacze  rozpoczęli ogólnoświatowy nadzór przeżywalności,  poprzez centralną analizę danych z populacyjnych rejestrów chorób nowotworowych.

Projektem objęte są poszczególne przypadki zachorowań na nowotwory z 279 rejestrów nowotworowych prowadzonych na terenie 67 państw i obejmują 25,7 milionów dorosłych (15-99 lat) oraz 7,500 dzieci (0-14 lat) zdiagnozowanych na chorobę nowotworową w latach 1995-2009. Byli oni pod obserwacja do 31 grudnia 2009r. Dzięki zastosowanym odpowiednim metodom statystycznym, w oparciu o metody International Cancer Survival Standard, oszacowano 5-letnie przeżycie oraz śmiertelność w każdym poddanym kontroli państwie i regionie w zależności od wieku pacjenta, płci, roku kalendarzowego,  rasy, oraz pochodzenia etnicznego.

5-letnie przeżycie u pacjentów chorych na raka jelita grubego, raka odbytnicy i raka piersi  wzrasta w większości krajów rozwiniętych. Dla pacjentów ze zdiagnozowanym w latach 2005-2009  rakiem jelita grubego i odbytnicy współczynnik 5-letniego przeżycia osiągnął ponad 60% w 22 krajach (przykładowo rak jelita grubego – Polska: 50,1%, Wielka Brytania: 53,8%, Niemcy: 64,5%; rak odbytnicy- Polska: 46,9%, Wielka Brytania: 56,6%, Niemcy: 62,1%).

Wskaźnik 5-letniego przeżycia pacjentek chorych na raka piersi osiągnął 85% lub więcej  w 17 państwach (Polska: 74,1%, Wlk. Brytania: 81,1%, Niemcy 85,3%).

Rokowanie w raku wątroby i raku płuc pozostaje niepomyślne. Tutaj wskaźnik 5-letniego przeżycia nie przekracza 20% w żadnym państwie europejskim (rak płuc – Polska: 13,4%, Wlk. Brytania: 9,6%, Niemcy 16,2%; rak wątroby –  Polska: 10,4%, Wlk. Brytania: 9,3%, Niemcy: 14,4%).

Znacząco wzrosły wskaźniki przeżywalności w raku prostaty, nawet o 10-20% w porównaniu z latami 1995-99 w 22 krajach Świata ( rak prostaty – Polska: 74,1%, Wlk. Brytania: 83,2%, Niemcy: 91,2%).

Wykazano bardzo duże zróżnicowanie w rokowaniu raka szyjki macicy: od mniej niż 50%,  do ponad 70% w państwach wysoko zindustrializowanych (Polska: 53,2%, Wielka Brytania: 60,2%, Niemcy: 64,9%). 5-letnie przeżycie u kobiet z rozpoznanym rakiem jajnika wynosi więcej niż 40% tylko w 20 państwach  (Polska: 34,3%, Wlk. Brytania: 32,8%, Niemcy: 39,7%).

U pacjentów chorych na raka żołądka najwyższe wskaźniki przeżywalności (sięgające 54-58%) osiągnęły Japonia i Korea Południowa, w pozostałych rejonach świata jest ona mniejsza niż 40% (Polska: 18,6%, Wlk. Brytania: 18,5%, Niemcy: 31,6%).

Różnice w poszczególnych międzynarodowych trendach wskaźników przeżywalności badacze przypisują nierówności w dostępie do wczesnej diagnostyki i optymalnego leczenia. Według nich nieprzerwany nadzór przeżywalności pacjentów chorych na raka powinien stać się nieodzownym źródłem informacji dla pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową, lekarzy i naukowców oraz być inspiracją dla władz w celu wpływania na poprawę efektywności  systemów zdrowotnych.

Opracowane na podstawie: Lancet / 26 listopada 2014
Magdalena Cieplak