Potrójna terapia = trzykrotne wydłużenie przeżycia w skurczowej niewydolności serca

G. D. Cole i wsp. – u201cTriple therapyu201d of heart failure with angiotensin-converting enzyme inhibitor, beta-blocker, and aldosterone antagonist may triple survival time LINK: J Am Coll Cardiol Heart Fail 2014;2:545

Z wielu badań randomizowanych wynika, że stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI), leków beta adrenolitycznych (BB) i antagonistów aldosteronu (AA) istotnie wydłuża przeżycie w  skurczowej niewydolności serca (NS). Niemniej jednak nierzadko pacjenci z NS nie otrzymują tej terapii lub ją przerywają.

Z punktu widzenia pacjenta zasadniczym zagadnieniem jest to, w jakim stopniu stosowanie zalecanego leczenia poprawi rokowanie lub pozwoli na przeżycie określonego czasu. Nie wiadomo, czy i jak tego typu informacje są przekazywane pacjentom z NS.

Celem opublikowanego ostatnio badania była ocena czy chorzy z NS są informowani przez swoich lekarzy o korzyściach wynikających ze stosowanego leczenia oraz określenie, na podstawie opublikowanych badań, stopnia wydłużenia przeżycia związanego ze stosowaniem się do standardowych zaleceń w NS. Badanie przeprowadzono na grupie 107 lekarzy, którzy wypełniali kwestionariusze odnośnie informacji przekazywanych chorym dotyczących korzyści ze stosowania ACEI, BB i AA, jak również ewentualnych objawów ubocznych.

Z przeprowadzonych kwestionariuszy wynikało, że 50% lekarzy wyjaśniało pacjentom korzystny wpływ leków na wydłużenie przeżycia, a 7% określiło stopień korzyści.  Spośród lekarzy, którzy nie udzielili tej informacji 85% nie potrafiło określić dokładnie spodziewanych korzyści, a 11%  uważało, że pacjent nie jest tym zainteresowany. Niemniej jednak 85% lekarzy deklarowało przekazanie informacji o potencjalnych działaniach ubocznych leków.

W swojej pracy autorzy oszacowali wydłużenie przeżycia związane ze stosowaniem standardowej terapii na podstawie badań randomizowanych. Okazało się, że wydłużenie przeżycia  wynikające ze stosowania tych leków wynosiło odpowiednio: od +25% do 175% (średnia ważona 48%) dla ACEI i od +16% do 152% dla BB (44%), natomiast dla AA od +30% do 43% (35%). Przyjmując, że większość pacjentów przyjmuje standardową potrójną terapią wyliczono, że przedłużenie życia w takim przypadku wynosi od 365 do 1049 dni lub, że przeżycie wydłuża się 2,87 raza.

Na podstawie tej pracy można stwierdzić, że lekarze przywiązują przede wszystkim uwagę do bezpieczeństwa terapii, natomiast w mniejszym stopniu do skuteczności leczenia w porównaniu z placebo. Przeprowadzone analizy wskazują na 3-krotne wydłużenie przeżycia chorych z NS dzięki stosowanej potrójnej standardowej terapii składającej się z ACEI, BB i AA.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / Październik 2014
Tomasz Rywik

0 replies on “Potrójna terapia = trzykrotne wydłużenie przeżycia w skurczowej niewydolności serca”