Zaburzenia psychiczne jako obciążenie zdrowotne we współczesnym świecie

Andreas Vilhelmsson – The devil in the details: public health and depression LINK: Front Public Health. 2014;2:192 (dostepny pełen tekst)

Zaburzenia psychiczne według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są rosnącym obciążeniem dla globalnego zdrowia publicznego. Samo ekonomiczne obciążenie jest bardzo znaczące –  przewiduje się, że koszt zaburzeń psychicznych będzie stanowić prawie  jedną trzecią  z 47 bilonów dolarów wydatkowanych w związku z chorobami niezakaźnymi do 2030 roku na świecie.

Amerykańskie i europejskie badania wskazują, że w 2005 roku u 26-27% dorosłej populacji można było postawić rozpoznanie  zaburzenia psychicznego, co stanowi ponad 57 milionów Amerykanów i prawie 83 mln mieszkańców Unii Europejskiej. Badanie  w 2011 roku podniosło ten odsetek do 38% (około 160 mln obywateli EU po włączeniu nowych krajów), dołączając rozpoznania  zazwyczaj nie analizowane w tego rodzaju badaniach, takie jak bezsenność i zaburzenia związane ze spożywaniem alkoholu.

W Szwecji, jak i innych krajach, łagodniejsze zaburzenia psychiczne są obecnie często uwzględniane w statystykach, zwłaszcza wśród młodzieży i osób starszych. Podkreśla się znaczenie rokownicze łagodniejszych form zaburzeń psychicznych, badania sugerują, że zły stan zdrowia psychicznego we wczesnym wieku może być predyktorem poważnych zaburzeń  psychicznych (takich jak duża depresja) w późniejszym okresie życia, a nawet predyktorem przedwczesnej śmierci. Dlatego też uważa się, że wczesne objawy złego stanu zdrowia psychicznego wymagają rozpoznawania i odpowiedniego leczenia dla  zapobiegania wystąpieniu ciężkich zaburzeń psychicznych.

Depresja jest  najczęstszym zaburzeniem afektywnym. Szacuje się, że w danym czasie jej występowanie dotyczy 5% populacji (chorobowość punktowa, point prevalence), natomiast w ciągu całego życia wskaźniki chorobowości wynoszą około 15%. Na całym świecie ponad 350 milionów ludzi w każdym wieku  cierpi z powodu depresji. Tylko w Unii Europejskiej, co roku u 6,9% populacji występuje  depresja, czyli dotyka ona 30.3 miliona mieszkańców.

Powyższe dane wzbudzają  pewne kontrowersje i niektórzy naukowcy nie do końca się z nimi zgadzają. Zagadnienie to jest omówione w pełnej wersji artykułu.

Opracowane na podstawie: Internet / 14 października 2014
Marcin Sokołowski

0 replies on “Zaburzenia psychiczne jako obciążenie zdrowotne we współczesnym świecie”