Wpływ preparatów złożonych na przestrzeganie zaleceń oraz profil czynników ryzyka wśród osób z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym

Vanessa Selak i wsp – Effect of fixed dose combination treatment on adherence and risk factor control among patients athigh risk of cardiovascular disease: randomised controlled trial in primary care LINK: BMJ 2014;348:g3318 (dostępny pełen tekst)

W British Medical Journal ukazały się wyniki randomizowanego badania na temat wpływu preparatów złożonych na przestrzeganie zaleceń oraz profil ryzyka w populacji pacjentów lekarzy pierwszego kontaktu. Na przestrzeni 3 lat (od lipca 2010 do sierpnia 2013 r.) 54 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z Nowej Zelandii włączyło do badania 513 osób dorosłych (w tym 257 Maorysów) z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym (rozpoznana choroba sercowo-naczyniowa lub 5-letnie ryzyko ≥ 15%). Pacjenci wymagali leczenia aspiryną, statyną oraz co najmniej 2 lekami hipotensyjnymi.

Pacjenci byli randomizowani do leczenia tradycyjnego lub do stosowania jednego z dwóch preparatów złożonych (aspiryna 75 mg, simvastatyna 40 mg i lisinopril 10 mg w połączeniu z atenololem 50 mg lub hydrochlorotiazydem 12.5 mg). Dwunastomiesięczną obserwację ukończyło 497 (97%) osób. Pierwotnym punktem końcowym było oceniane przez samego pacjenta przestrzeganie zaleconego dawkowania leków, ocena wartości ciśnienia oraz stężenia lipiprotein niskiej gęstości (LDL).

Przestrzeganie równoczesnego dawkowania 4 zaleconych leków było lepsze w przypadku preparatu złożonego (81% vs 46%; ryzyko względne 1.75, 95% CI 1.52 – 2.03, P<0.001; number needed to treat 2.9, 95% CI 2.3 – 3.7). W grupie leczonej lekiem złożonym w porównaniu do terapii standardowej nie uzyskano jednak istotnej poprawy pod względem obniżenia wartości ciśnienia: różnica dla ciśnienia skurczowego wyniosła -2.2 mm Hg (−4.5 vs −2.3, 95% CI −5.6 do 1.2, P=0.21), dla rozkurczowego −1.2 mm Hg (−2.1 vs −0.9, 95% CI −3.2 do 0.8, P=0.22). Podobnie nie zaobserwowano pomiędzy grupami istotnej różnicy jeśli chodzi o poziom LDL, wyniosła ona −0.05 mmol/L (−0.20 vs −0.15, 95% CI −0.17 do 0.08, P=0.46).

Grupy nie różniły się także pod względem liczby zdarzeń sercowo-naczyniowych czy istotnych działań niepożądanych (odpowiednio dla leku złożonego vs terapii standardowej 16 vs 18 [P=0.73] i 99 vs 93 [P=0.56]).

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że terapia lekiem złożonym jest lepiej przestrzegana przez pacjentów, nie ma jednak istotnego wpływu na profil ryzyka w obserwacji 12-miesięcznej. Planowana jest metaanaliza omawianego badania i toczących się dwóch podobnych badań w aspekcie wpływu na zdarzenia sercowo-naczyniowe  – The Single Pill to Avert Cardiovascular Events (SPACE) collaboration.

Opracowane na podstawie: BMJ / 27 maja 2014
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Wpływ preparatów złożonych na przestrzeganie zaleceń oraz profil czynników ryzyka wśród osób z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym”