Wartości ciśnienia tętniczego a występowanie chorób sercowo-naczyniowych w populacji 1.25 miliona osób

Eleni Rapsomaniki – Blood pressure and incidence of twelve cardiovascular diseases: lifetime risks, healthy life-years lost, and age-specific associations in 1.25 million people LINK: Lancet 2014;383:1899 (dostępny pełen tekst)

W Lancet ukazały się dane pochodzące z bardzo dużego projektu prowadzonego w latach 1997-2010 (CALIBER – CArdiovascular research using LInked Bespoke studies and Electronic health Records), którym objęto 1,25 miliona osób w wieku 30 lat i więcej bez rozpoznania choroby sercowo-naczyniowej, 1/5 z ich przyjmowała leczenie hipotensyjne.

Autorzy ocenili wpływ wartości ciśnienia tętniczego na rozwój 12 chorób sercowo-naczyniowych. W czasie 5,2 lat obserwacji odnotowano 83 098 przypadków choroby sercowo-naczyniowej. W każdej grupie wiekowej najmniejsze ryzyko rozwoju choroby sercowo-naczyniowej miały osoby ze skurczowymi wartościami ciśnienia tętniczego 90–114 mm Hg i rozkurczowego  60–74 mm Hg. Nie potwierdzono opisywanego wcześniej zjawiska krzywej J czyli zwiększenia incydentów wśród osób z najniższymi wartościami ciśnienia.

Podwyższone wartości ciśnienia w różnym stopniu wpływały na różne zdarzenia sercowo-naczyniowe. Związek pomiędzy wysokimi wartościami ciśnienia skurczowego był najsilniejszy dla krwawienia wewnątrzmózgowego (wskaźnik hazardu 1.44 [95% CI 1.32–1.58]), krwawienia podpajęczynówkowego (1.43 [1.25–1.63]) oraz stabilnej dławicy piersiowej (1.41 [1.36–1.46]), zaś najsłabszy dla tętniaka aorty brzusznej (1.08 [1.00–1.17]). W porównaniu z wartościami rozkurczowymi, podwyższone wartości skurczowe miały większy wpływ na wystąpienie dławicy, zawału serca i choroby tętnic obwodowych. Podwyższone wartości rozkurczowe sprzyjały wystąpieniu tętniaka aorty brzusznej.

Oszacowano, że osoby 30-letnie z nadciśnieniem tętniczym (wartości ≥140/90 mm Hg lub leczenie hipotensyjne) miały w ciągu całego swojego życia ryzyko pojawienia się choroby sercowo-naczyniowej na poziomie 63.3% (95% CI 62.9–63.8) i rozwijały te choroby średnio 5 lat wcześniej (95% CI 4.8–5.2), zaś ryzyko to u osób z prawidłowymi wartościami wynosiło 46.1% (45.5–46.8). Stabilna i niestabilna choroba wieńcowa były odpowiedzialne w największym stopniu (43%) za utracone lata życia wolne od choroby sercowo-naczyniowej u osób z nadciśnieniem tętniczym w 30 roku życia.

Zdaniem autorów, obciążenie zdrowotne w ciągu całego życia wynikające z nadciśnienia jest bardzo znaczące, pomimo współczesnych metod leczenia. Implikuje to konieczność opracowania i wdrożenia nowych strategii terapeutycznych.

Opracowane na podstawie: Lancet / 31 maja 2014
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Wartości ciśnienia tętniczego a występowanie chorób sercowo-naczyniowych w populacji 1.25 miliona osób”