Nowe standardy leczenia nadciśnienia tętniczego wg JNC z europejskiej perspektywy

G. Mancia – The new American guidelines on hypertension: a favorable opinion LINK: J Clin Hyperten 2014:16:255 (dostępny pełen tekst)

G. Mancia na łamach Journal of Clinical Hypertension zwraca uwagę na mocne strony proponowanych przez Joint National Committee standardów leczenia nadciśnienia tętniczego. Czyni to osoba, która współtworzyła standardy leczenia nadciśnienia tętniczego w ramach European Society of Hypertension oraz European Society of Cardiology. Autor podkreśla dużą zbieżność  standardów JNC i europejskich w wyznaczeniu mniej rygorystycznych celów terapii nadciśnienia tętniczego.

Dla osób  w wieku średnim, niezależnie od tego czy stwierdzana jest cukrzyca, czy przewlekła choroba nerek rozpoczęcie terapii hipotensyjnej powinno mieć miejsce, gdy wartości ciśnienia skurczowego przekraczają lub wynoszą 140 mm Hg, a celem terapii jest obniżenie ciśnienia tętniczego < 140/90 mm Hg. U osób w wieku starszym (>=60 lat) w wytycznych amerykańskich cel ten ustalono na poziomie < 150 mm Hg, z czym autor komentarza nie do końca się zgadza

Autor  zgadza się generalnie z rekomendacjami JNC 8 w kwestii wyboru leków hipotensyjnych. Na równych prawach umieszczono w nich diuretyki, blokery kanału wapniowego, inhibitory konwertazy angiotensyny i blokery receptorów angiotensyny ( w poprzednich wytycznych JNC 7 diuretyki miały status leków pierwszego rzutu). Niezrozumiała dla autora jest w tym obszarze  gorsza pozycja beta-blokerów w rekomendacjach JNC. Zwraca on uwagę na dowiedziony w meta-analizach ich potencjał kardioprotekcyjny.

Mancia zauważa również pewną odmienność w podejściu do leczenia osób w wieku starszym. Wartość docelowa tj. < 150 mm Hg w standardach europejskich nie jest traktowana tak rygorystycznie: u osób w dobrym stanie zdrowia dopuszczalne są wartości < 140 mm Hg jako docelowe. Standardy europejskie proponują również indywidualizację decyzji u osób >80 roku życia, jeżeli są w ogólnie złym stanie zdrowia. Oparcie się jedynie o twarde punkty i niepełne spektrum zależności ciśnienie tętnicze –powikłania, pomija w decyzjach współistniejące subkliniczne uszkodzenia narządowego. Dla przykładu trzeba wspomnieć, że w badaniach HOPE, PROGRESS, ONTARGET rekrutowano do interwencji chorych z wartościami wyjściowymi <140/90 mm Hg.

Niezależnie od przedstawionych zastrzeżeń standardy leczenia nadciśnienia tętniczego wg JNC stanowią przesłankę do zwiększenia skuteczności leczenia jednego z najważniejszych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, będącego w ujęciu globalnym jedną z najważniejszych przyczyn zgonów.

Opracowane na podstawie: Journal of Clinical Hypertension / Kwiecień 2014
Marek Kowrach

0 replies on “Nowe standardy leczenia nadciśnienia tętniczego wg JNC z europejskiej perspektywy”