W jakim stopniu wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego z 2014 roku (JNC 8) mogą wpłynąć na terapię u dorosłych Amerykanów

Ann Marie Navar-Boggan i wsp – Proportion of US Adults Potentially Affected by the 2014 Hypertension Guideline LINK: JAMA 2014 online

Ostatnie wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego z 2014 roku opracowane przez członków panelu JNC 8  w stosunku do opublikowanych 10 lat wcześniej Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7) wprowadziły kilka istotnych różnic. Ustaliły docelowe wartości ciśnienia tętniczego dla pacjentów ≥60 lat na poziomie poniżej 150/90 mm Hg oraz dla pacjentów dodatkowo obciążonych cukrzycą bądź przewlekłą chorobą nerek na poziomie poniżej 140/90 mm Hg.

Na łamach JAMA ukazały się wyniki szacunkowych danych na temat ilości dorosłych Amerykanów, których będą potencjalnie dotyczyć wprowadzone zmiany. W tym celu wykorzystano dane z dużego amerykańskiego badania National Health and Nutrition Examination Survey, prowadzonego w latach 2005-2010 (n = 16 372).

Odsetek młodszych dorosłych (18-59 lat) kwalifikujących się do leczenia na podstawie wytycznych JNC 7 wynosił 20.3% ( 95%CI, 19.1%-21.4%) i spadnie do 19.2% (95%CI, 18.1%-20.4%) zgodnie z zaleceniami z 2014 roku. Większy spadek będzie dotyczył pacjentów starszych  (≥60 lat) z 68.9% (95%CI, 66.9%-70.8%) zgodnie z wytycznymi JNC 7 do 61.2% (95%CI, 59.3%-63.0%) zgodnie z zaleceniami z 2014 roku.

Wskutek tych zmian zwiększy się liczba pacjentów, u których wartości docelowe wyrównania ciśnienia zostaną osiągnięte – z 41.2% (95%CI, 38.1%-44.3%) na podstawie wytycznych JNC 7 do 47.5% (95%CI, 44.4%-50.6%) na podstawie obecnych zaleceń. Jeszcze wyraźniej różnica ta będzie dotyczyła osób starszych, bo zostanie odnotowany wzrost liczby osób z prawidłowo wyrównanym ciśnieniem tętniczym z 40.0% (95%CI, 37.8%-42.3%) do 65.8% (95%CI, 63.7%-67.9%).

Według wyliczeń autorów 1.6%  dorosłych Amerykanów w wieku 18-59 lat i 27.6%  w wieku co najmniej 60 lat leczonych hipotensyjnie zgodnie z JNC 7  będzie można  kwalifikować się do mniej intensywnej terapii lub wręcz do zaprzestania leczenia hipotensyjnego.

Opracowane na podstawie: JAMA / 9 kwietnia 2014
Marek Kowrach

0 replies on “W jakim stopniu wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego z 2014 roku (JNC 8) mogą wpłynąć na terapię u dorosłych Amerykanów”