Kwasy omega-3, luteina i zeaksantyna w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych

AREDS2 Research Group – Effect of long-chain u03c9-3 fatty acids and lutein+zeaxanthin supplements on cardiovascular outcomes. Results of the age-related eye disease study 2 (AREDS2). Randomized clinical trial LINK: JAMA Intern Med. 2014 online

Na łamach JAMA Internal Medicine przedstawiono wyniki badania z zastosowaniem suplementów diety w postaci kwasów omega-3 oraz ksantofili z grupy karotenoidów: luteiny i zeaksantyny. Celem pierwotnym badania było określenie znaczenia tych suplementów diety w hamowaniu postępu zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem. Badanie to rozszerzono o ocenę wpływu wybranych suplementów diety na zdarzenia sercowo-naczyniowe.

W próbie klinicznej wzięły udział 4203 osoby w wieku 50-85 lat pozostające pod opieką okulistów z powodu zwyrodnienia plamki żółtej. W przypadku stwierdzenia choroby niedokrwiennej serca chorych kwalifikowano wówczas, gdy znajdowała się ona w stabilnym okresie. Pacjentów podzielono na grupy terapeutyczne: otrzymujących placebo, kwasy omega-3, ksantofile lub kwasy omega-3 i ksantofile. Po upływie 4,8 lat oceniono pierwotny punkt końcowy, do którego zaliczono: zawał mięśnia serca, udar mózgu lub zgon sercowo-naczyniowy. Do wtórnych punktów końcowych zaliczono hospitalizację z powodu niewydolności serca, rewaskularyzację lub niestabilną chorobę wieńcową.

W analizie statystycznej nie stwierdzono, aby kwasy omega-3 zapobiegały zdefiniowanym zdarzeniom naczyniowym. W analizie cząstkowej redukcję tych zdarzeń wykazano jedynie dla podgrupy bez nadciśnienia tętniczego. Podobnie dla drugiego rodzaju suplementu diety  -ksantofili oraz dla połączonego ich stosowania (kwasy omega-3 i ksantofile) nie wykazano redukcji zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Przedstawione wyniki wpisują się w toczącą się dyskusję o roli suplementów diety w prewencji powikłań sercowo-naczyniowych. Nie potwierdzają one korzyści płynących ze stosowania suplementów diety, w tym kwasów omega-3, w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych. Warto jednak odnotować, że obserwacje epidemiologiczne stoją w sprzeczności z tymi rezultatami, a ryby morskie bogate w kwasy omega-3 zmniejszają ryzyko miażdżycy i jej klinicznych manifestacji.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / Maj 2014
Marek Kowrach

0 replies on “Kwasy omega-3, luteina i zeaksantyna w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych”