Ograniczenie spożycia sodu w Anglii od 2003 do 2011 roku oraz jego wpływ na ciśnienie tętnicze i śmiertelność z powodu udaru mózgu lub choroby wieńcowej

Feng J He, Sonia Pombo-Rodrigues, Graham A MacGregor – Salt reduction in England from 2003 to 2011: its relationship to blood pressure, stroke and ischaemic heart disease mortality LINK: BMJ Open 2014 e004549 (dostępny pełen tekst)

W British Medical Journal ukazały się dane pochodzące z dużego projektu Health Survey for England – reprezentatywnej próby społeczeństwa angielskiego, dotyczące wpływu redukcji spożycia soli na wartości ciśnienia tętniczego oraz śmiertelność z powodu udaru i choroby wieńcowej.

Do badania włączono osoby ≥16 roku życia, u których dokonywano pomiarów wartości ciśnienia tętniczego (2003 N=9183, 2006 N=8762, 2008 N=8974 i w 2011 N=4753). Dodatkowo zbierano dane demograficzne, dane na temat sposobu odżywiania, palenia papierosów. Zebrano także dane na temat wydalania sodu z moczem (w dobowej zbiórce moczu) w reprezentatywnej próbie dorosłych Anglików, innej niż pomiary ciśnienia. Dane dotyczące śmiertelności pochodziły z Office for National Statistics.

Śmiertelność z powodu udaru mózgu zmalała na przestrzeni od 2003 do 2011 roku o 42%, a z powodu choroby wieńcowej o 40%. W tym samym czasie odnotowano spadek wartości ciśnienia tętniczego o 3.0±0.33/1.4±0.20 mm Hg (p<0.001/p<0.001), spadek wartości całkowitego cholesterolu o 0.4±0.02 mmol/L (p<0.001), zmniejszenie liczby palących z 19% do 14% (p<0.001), zwiększenie spożycia owoców i warzyw (o 0.2±0.05 porcji/dobę, p<0.001) oraz zwiększenie BMI o 0.5±0.09 kg/m2, p<0.001). Spożycie soli, mierzone jej dobowym wydalaniem, zmniejszyło się o 1.4 g/dobę (p<0.01).

Prawdopodobnie wszystkie te czynniki (z wyjątkiem wzrostu BMI), jak również poprawa leczenia nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych oraz chorób sercowo-naczyniowych,  przyczyniły się do zmniejszenia śmiertelności z powodu udaru mózgu i śmiertelności z powodu choroby wieńcowej. Wśród osób nieleczonych hipotensyjnie spadek wartości ciśnienia tętniczego wyniósł 2.7±0.34/1.1±0.23 mm Hg (p<0.001/p<0.001) po skorygowaniu względem wieku, płci, grupy etnicznej, stopnia wykształcenia, dochodu, spożycia alkoholu, warzyw i owoców oraz BMI.

W podsumowaniu autorzy podkreślają, że co prawda spożycie sodu było oceniane w reprezentatywnej próbie innych osób, ale jego spadek o 15% w tym samym czasie obserwacji pozwala przypuszczać, że za redukcję wartości ciśnienia tętniczego głównie odpowiada zmniejszenie spożycia soli, w mniejszym zaś stopniu leczenie hipotensyjne.

Opracowane na podstawie: BMJ / 14 kwietnia 2014
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Ograniczenie spożycia sodu w Anglii od 2003 do 2011 roku oraz jego wpływ na ciśnienie tętnicze i śmiertelność z powodu udaru mózgu lub choroby wieńcowej”