Akupunktura w przewlekłym bólu

Andrew J. Vickers, DPhil; Klaus Linde,MD – Acupuncture for Chronic Pain LINK: JAMA 2014;311:955

Na łamach JAMA ukazały się wyniki metaanalizy dotyczącej oceny skuteczności akupunktury stosowanej u chorych z przewlekłym bólem.

Analizie poddano łącznie 29 badań. 14 597 pacjentów uczestniczyło w badaniach porównujących akupunkturę z grupą kontrolną bez akupunktury (zwykle leczonych standardowo), zaś 5230 pacjentów brało udział z badaniach, w których grupę kontrolną stanowili chorzy poddani interwencji udawanej (“sham – acupuncture”).

Akupunktura w każdym porównaniu okazała się skuteczniejsza w redukowaniu bólu (P <0.001). Okazała się o około 50% skuteczniejsza w porównaniu do braku akupunktury oraz o około 30% skuteczniejsza w porównaniu do interwencji udawanej. Była najbardziej skuteczna w redukowaniu bólu barku, w zapaleniach kości i stawów oraz bólach mięśniowo-szkieletowych, zaś najmniej skuteczna w bólach głowy.

Niektóre  z obecnie obowiązujących zaleceń rekomendują akupunkturę w szczególnych okolicznościach w leczeniu bólu pleców i głowy. Dla przykładu American College of Physicians’ zaleca akupunkturę jako jedną z wielu metod obok terapii manualnej czy gimnastyki u chorych z bólami pleców.  Brytyjskie wytyczne National Institute for Health and Care Excellence (NICE) zalecają akupunkturę w przewlekłych bólach głowy i migrenach, które nie odpowiadają na leczenie farmakologiczne. Jednakże jakość danych dotyczących korzyści klinicznych w tych wskazaniach autorzy okreslają jako umiarkowaną. Niektóre wytyczne (np. NICE czy American Academy of Orthopaedic Surgeons) nie zalecają akupunktury w zapaleniach kości i stawów. Żadne z dostępnych zaleceń nie rekomendują akupunktury z bólach szyi czy barku. 

Dalsze badania powinny pomóc w ustaleniu, którzy pacjenci najlepiej reagują na akupunkturę, oraz jakie powinno być jej miejsce w stopniowanym leczeniu bólu (stepped care).

Opracowane na podstawie: JAMA / 5 marca 2014
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Akupunktura w przewlekłym bólu”