Wpływ diety wegetariańskiej na wartości ciśnienia tętniczego. Meta-analiza

Yoko Yokoyama i wsp – Vegetarian Diets and Blood Pressure. A Meta-analysis LINK: JAMA Intern Med 2014;174:577

Dieta jest istotnym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, również nadciśnienia tętniczego.

W JAMA Internal Medicine po raz pierwszy opublikowano wyniki meta-analizy badań oceniających wpływ diety wegetariańskiej na wartości ciśnienia tętniczego. Analizie poddano zarówno badania obserwacyjne jak i kontrolowane, oceniające stosowanie diety wegetariańskiej u osób po 20 roku życia, w których jednym z punktów końcowych była różnica wartości ciśnienia tętniczego na początku i na końcu badania.  Kryteria włączenia spełniło 7 badań klinicznych kontrolowanych oraz 32 obserwacyjne.

W badaniach klinicznych (łącznie 311 uczestników; średni wiek, 44.5 lat), stosowanie diety wegetariańskiej wiązało się z redukcją średniego skurczowego ciśnienia tętniczego o 4.8 mm Hg (95%CI, −6.6 do −3.1; P < .001;  P = .45 dla heterogeniczności) zaś rozkurczowego o 2.2 mm Hg (95%CI, −3.5 do −1.0; P < .001; P = .43 dla heterogeniczności), w porównaniu z dietą zawierającą zarówno składniki roślinne jak i mięso. W badaniach obserwacyjnych  (łącznie 21 604 uczestników; średni wiek, 46.6 lat), średnie ciśnienie skurczowe u wegetarian było niższe o 6.9 mm Hg (95%CI, −9.1 to −4.7; P < .001;  P < .001 dla heterogeniczności), a rozkurczowe o 4.7 mm Hg (95%CI, −6.3 to −3.1; P < .001; P < .001 dla heterogeniczności) w porównaniu do osób stosujących dietę tradycyjną.

Jak wykazały dalsze analizy na wysoką heterogeniczność badań obserwacyjnych wpływ miały płeć, wyjściowe wartości ciśnienia tętniczego, wielkość obserwowanej grupy oraz indeks masy ciała (BMI). W badaniu nie wskazano konkretnego rodzaju diety (wegańska, lakto-ovo-wegetariańska, lakto-wegetariańska, semi-wegetariańska), który najsilniej wpływa na obniżenie wartości ciśnienia. Zdaniem autorów wskazane są dalsze badania nad zastosowaniem diety wegetariańskiej w prewencji i leczeniu nadciśnienia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / Kwiecień 2014
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Wpływ diety wegetariańskiej na wartości ciśnienia tętniczego. Meta-analiza”