Terapia nadciśnienia tętniczego perindoprilem, indapamidem i amlodypiną u pacjentów wysokiego ryzyka – wyniki badania PIANIST

Kalman Toth, PIANIST Investigators – Antihypertensive Efufb01cacy of Triple Combination Perindopril/Indapamide Plus Amlodipine in High-Risk Hypertensives: Resultsof the PIANIST Study LINK: Am J Cardiovasc Drugs 2014;14:137

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą cywilizacyjną, a związek zwiększonej śmiertelności z długoletnim nadciśnieniem jest bezsporny. Terapia skojarzona perindoprilem, indapamidem i amlodypiną jest jedną z form terapii nadciśnienia, w której efekt natriuretyczny oraz stymulujący aktywność reninową diuretyku i blokera wapnia jest równoważony przez działanie ACEi, co pozwala na zmniejszenie odsetka działań niepożądanych występujących przy stosowaniu każdego z tych leków osobno.

W American Journal of Cardiovascular Drugs ukazało się omówienie wyników przeprowadzonego na Węgrzech badania PIANIST. Badaniem objęto 4731 pacjentów  wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo–naczyniowego z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym. U chorych tych dotychczasową terapię nadciśnienia modyfikowano tak, aby otrzymywali ostatecznie terapię skojarzoną trójlekową w stałych dawkach – perindopril 10mg/indapamid 2,5mg/amlodypina 5mg lub 10mg. W obserwacji 4 miesięcznej oceniano zmianę ciśnienia tętniczego u tych pacjentów.

Średnie ciśnienie tętnicze mierzone w gabinecie lekarskim przy włączeniu do badania wynosiło 160.5 ± 13.3/93.8 ± 8.7 mm Hg. Po 4 miesiącach skorygowanego leczenia ciśnienie tętnicze spadło o średnio 28,3 ± 13,5/13,8 ± 9,4 do wartości 132,2 ± 8,6/80,0 ± 6,6 mm Hg (p<0,0001). Cel leczenia, definiowany jako ciśnienie tętnicze< 140/90mmHg osiągnięto u 72% wszystkich analizowanych pacjentów. Osiągany spadek ciśnienia tętniczego był istotny statystycznie niezależnie od stopnia nadciśnienia oraz wyjściowej terapii. Największe korzyści z modyfikacji terapii uzyskiwali pacjenci wyjściowo leczeni kombinacją sartanu/hydrochlorotiazydu oraz chorzy z nadciśnieniem 3 stopnia.

Obrzęk wokół kostek po wdrożeniu terapii trójlekowej obserwowano w populacji badanej relatywnie rzadko (0,2% chorych). U 104 pacjentów prowadzono 24-h pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM). U chorych tych również uwidoczniono istotny spadek ciśnienia tętniczego po modyfikacji leczenia z 147,4 ± 13,8/82,1 ± 11,9 do 122,6 ± 9,1/72,8 ± 7,4 mm Hg (p<0,0001).

Autorzy podkreślają że terapia skojarzona perindoprilem/indapamidem/amlodypiną jest efektywna i bezpieczna u chorych wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, z nadciśnieniem tętniczym, u których przy użyciu dotychczasowej terapii nie udało się osiągnąć założonych celów leczenia.

Opracowane na podstawie: Internet / Kwiecień 2014
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Terapia nadciśnienia tętniczego perindoprilem, indapamidem i amlodypiną u pacjentów wysokiego ryzyka – wyniki badania PIANIST”