Teorie konspiracyjne dotyczące medycyny i zachowania zdrowotne w USA

J. Eric Oliver – Medical Conspiracy Theories and Health Behaviors in the United States LINK: JAMA Int Med 2014;174:817

Na łamach JAMA Internal Medicine ukazała się praca J. Erica Olivera i Thomasa Wooda dotycząca konspiracyjnych teorii na temat medycyny oraz zachowań zdrowotnych w USA.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat w opinii publicznej szerzyło się kilka konspiracyjnych teorii dotyczących zdrowia publicznego. Autorzy pracy przeprowadzili w sierpniu i wrześniu 2013 roku ankietę online wśród 1351 dorosłych dotyczącą znanych im teorii. Te dotyczące szczepionek, leków na raka i wpływu telefonów komórkowych na zdrowie były znane co najmniej połowie badanych. 37% ankietowanych zgodziło się z faktem, że Food and Drug Administration blokuje rozpowszechnianie naturalnych leków na raka z powodu presji firm farmaceutycznych, ponad 20% wyznaje teorię, że rząd nie ujawnia danych dotyczących szkodliwego wpływu telefonów komórkowych na zdrowie z powodu nacisków korporacji, również 20% zgadza się z tym, że lekarze szczepią dzieci, pomimo że wiedzą o związanym z tym niebezpieczeństwem.

Teorie związane z publiczną fluoryzacją wody (jako metodą pozbywania się produktów ubocznych kopalni fosforanów), żywnością modyfikowana genetycznie (będącą częścią programu zdziesiątkowania światowej populacji) oraz rzekomym celowym zakażaniem HIV Afroamerykanów przez CIA pod przykrywką szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby były mniej znane. Jedna trzecia badanych o nich słyszała, a zgadzało się z nimi po 12%.

Łącznie 49% Amerykanów zgadzało się z co najmniej jedną teorią konspiracyjną, a 18% – z trzema albo więcej. Okazuje się, że tego typu poglądy wiążą się także z zachowaniami zdrowotnymi. Osoby te częściej korzystają z medycyny alternatywnej, a unikają tradycyjnej, częściej kupują żywność organiczną i stosują zioła, rzadziej używają filtrów przeciwsłonecznych i szczepią się przeciwko grypie.

Podsumowując, teorie konspiracyjne są szeroko rozpowszechnione i mogą stanowić predyktor niektórych zachowań zdrowotnych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / Maj 2014
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Teorie konspiracyjne dotyczące medycyny i zachowania zdrowotne w USA”