Dostęp do informacji medycznej dla lekarzy jest w praktyce ograniczony

David Carnahan – Water,Water, Everywhere, and Not a Drop to Drink LINK: JAMA Int Med 2014;174:719

Na łamach JAMA Internal Medicine ukazał się komentarz Davida Carnahana dotyczący pracy Del Fiolego i wsp. na temat zdobywania przez lekarzy informacji niezbędnych w codziennej praktyce.

Pomimo praktycznie nieograniczonego dostępu do informacji, globalnej telekomunikacji, dostępu do aplikacji mobilnych i bibliotek literatury, muzyki i filmów na wyciągnięcie ręki, informacje niezbędne lekarzom do opieki nad pacjentami w gabinecie czy w szpitalu wcale nie są tak łatwo dostępne. Del Fiola i wsp. podkreśla trudności w zdobywaniu wiedzy pomimo dostępu do najnowszej literatury. Szacuje się, że w latach 1865-2006 opublikowano 10 milionów naukowych artykułów biomedycznych (ponad 26 milionów cytowań w bazie Medline), a częstotliwość publikacji zwiększa się z roku na rok.

Autorzy pracy stwierdzili, że przeciętny lekarz ma co najmniej jedną wątpliwość przy co drugim pacjencie, ale poszukuje odpowiedzi jedynie na 50% pytań i znajduje odpowiedź na 80% z nich. Powodem nieposzukiwania odpowiedzi są: brak czasu i zapominanie o posiadanych wątpliwościach, a ponadto konieczność opieki nad dużą liczbą chorych i praca po godzinach.

W 2011 roku opracowano dokument (Meaningful Use  stworzony przez Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act) regulujący przekazywanie informacji między systemami informacyjnymi w postaci ujednoliconych zapisów elektronicznych. Aby właściwie wykorzystać jego możliwości drugim niezbędnym elementem są źródła wiedzy, takie jak PubMed, Medline Plus, National Clearinghouse Guidelines czy  UpToDate. W większości przypadków będzie można przeszukiwać bazy używając systemu słów kluczowych – MeSh (Medical Subject Headings). Zdolność do połączenia żądanych informacji z wynikami wyszukiwania w źródłach zależy od jakości i szczegółowości metadanych związanych z tymi źródłami oraz poziomem specyficzności zadanego pytania.

Jako przykład autor komentarza podaje możliwość szybkiego uzyskania odpowiedzi na następujące pytanie kliniczne: ryzyko rozpoczęcia terapii warfaryną u osoby powyżej 80 lat, z udarem w wywiadzie i nowo rozpoznanym migotaniem przedsionków. Oczywiście odpowiedź wymaga uwzględnienia także szczegółów klinicznych i demograficznych.

Można mieć nadzieję na poprawę praktycznego dostępu do danych medycznych. Obecnie, pomimo oceanu informacji lekarze nie znajdują odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Sytuację w medycynie autor komentarza przeciwstawia  przykładom efektywnego wykorzystania posiadanych informacji w biznesie (np. handlu detalicznym, jak firma Amazon). Sytuacja nie zmieni się, dopóki nie będziemy w stanie przetworzyć dostępnych informacji w taki sposób, aby można było je łatwo znaleźć i wykorzystać.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / Maj 2014
Magdalena Wiśniewska

0 replies on “Dostęp do informacji medycznej dla lekarzy jest w praktyce ograniczony”