„Statystyka” nowotworowa w USA

Rebecca Siegel i wsp – Cancer Statistics, 2014 LINK: Cancer J Clin 2014;64:9 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Cancer Journal for Clinicians ukazała się praca Rebecci Siegel i wsp. dotycząca umieralności z powodu chorób nowotworowych w USA. Nowotwory są głównym problemem zdrowia publicznego w wielu częściach świata i przyczyną jednej czwartej zgonów w USA. W przedstawionej pracy, autorzy szacują przewidywaną liczbę nowych przypadków nowotworów i zgonów z ich powodu w USA w 2014 roku oraz prezentują przegląd częstości występowania, umieralności i wskaźników przeżycia, analizując najbardziej aktualne dostępne dane. W analizie statystycznej posłużono się modelem regresji.

Informacje na temat umieralności z lat 1930-2010 uzyskano z National Center for Health Statistics, pozostałe dane – z National Cancer Institute, North American Association of Central Cancer Registries i Center for Disease Control and Prevention.

Szacuje się, że w 2014 roku w USA wystąpi 1.665.540 nowych przypadków nowotworów i 585.720 zgonów z powodu chorób nowotworowych. Najczęstszą przyczyną zgonów u mężczyzn będzie rak płuca, prostaty oraz okrężnicy i odbytnicy, a u kobiet – nowotwory płuca, piersi oraz okrężnicy i odbytnicy.

Stwierdzono, że w ciągu ostatnich pięciu lat, dla których są dostępne kompletne dane (2006-2010) nastąpił nieznaczny spadek wskaźnika występowania nowotworów u mężczyzn (o 0.6% rocznie), u kobiet pozostał on na tym samym poziomie. Wskaźnik zgonów obniżył się o 1,8% rocznie u mężczyzn i o 1,4% u kobiet. Łączony współczynnik umieralności (liczba zgonów na 100000 osób) stale spada od dwudziestu lat, w 1991 roku wynosił on 215,1, a w 2010 – 171,8. Ten 20% spadek oznacza około 1.340.400 zgonów mniej w ciągu tego okresu (952.700 u mężczyzn i 387.700 u kobiet).

Różnice we wskaźnikach umieralności różnią się znacząco w zależności od wieku, rasy i płci. Nie odnotowano spadku u białych kobiet w wieku powyżej 80 lat, natomiast największy spadek wykazano dla czarnych mężczyzn w wieku 40-49 lat (o 55%).

Przewiduje się, że najczęstszymi nowotworami u mężczyzn w 2014 roku będą: rak prostaty, płuca oraz okrężnicy i odbytnicy, stanowiąc około 50% wszystkich nowotworów, w tym rak stercza – 27%, natomiast u kobiet – rak piersi, płuca oraz okrężnicy i odbytnicy, w tym rak piersi – aż 29%.

Pomimo istotnego postępu, nadal pięcioletnie wskaźniki przeżycia dla osób czarnoskórych znacząco się różnią w porównaniu do rasy białej, nawet o 22% w przypadku raka trzonu macicy. Dalszy postęp w zakresie poprawy wyników leczenia nowotworów może nastąpić w przypadku objęcia właściwa opieką wszystkich warstw społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów o niskim statusie socjoekonomicznym.

Opracowane na podstawie: Internet / Luty 2014
Magdalena Wiśniewska

TAGI:
0 replies on “„Statystyka” nowotworowa w USA”