Czy rzeczywiście istnieje nieszkodliwa otyłość?

Ch.L. Jackson i M. J. Stampfer – Maintaining a healthy body weight is paramount LINK: JAMA Internal Medicine 2014;174:23

W wielu dyskusjach pojawiają się opinie, że nie każdy przypadek nadwagi lub otyłości wiąże się ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, a szkodliwy jest jedynie przyrost masy ciała powiązany z elementami zespołu metabolicznego. Nawet jeśli byłoby tak rzeczywiście, to  poza ryzykiem sercowo-naczyniowym należy również rozważyć inne ryzyka powiązane z nadmierną masą ciała jak np. choroby nowotworowe piersi czy układu pokarmowego.

Autor komentarza na łamach JAMA zabiera głos w dyskusji, powołując się na nowe wyniki prospektywnej obserwacji epidemiologicznej prowadzonej w ramach Copenhagen General Population Study. W okresie obserwacji trwającej średnio 3,6 lat  wykazano, że osoby z nadwagą i otyłością, u których nie rozpoznawano zespołu metabolicznego, mają podwyższone ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca w porównaniu z grupą z prawidłową masą ciała bez cech zespołu metabolicznego: odpowiednio 1,26 – krotnie i 1,88 – krotnie.

Podwyższone ryzyko choroby niedokrwiennej serca odnotowano także dla grup z zespołem metabolicznym współistniejącym z prawidłową masą ciała, nadwagą lub otyłością (wskaźniki ryzyka względnego wobec grupy kontrolnej ciała bez cech zespołu metabolicznego i z prawidłową masą ciała odpowiednio:1,29, 1,70 i 2,33).

Powyższe dane pokazują, że nie możemy mówić o nieszkodliwej nadwadze lub otyłości, nawet jeżeli nie występują cechy zespołu metabolicznego. Zdaniem autora komentarza dzieje się tak dlatego, że jak wykazano niedawnym badaniu australijskim, do rozwoju zespołu metabolicznego dochodzi dopiero po upływie pewnego czasu. W pracy tej jedna trzecia otyłych osób bez cech zespołu metabolicznego rozwinęła go w okresie 5,5-10,3 lat.

Wyniki analizy wskazują zatem na konieczność wczesnej prewencji rozwoju otyłości, gdyż w przypadku niepowodzenia, powrót do prawidłowej masy ciała jest bardzo trudny.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / Styczeń 2014
Marek Kowrach

0 replies on “Czy rzeczywiście istnieje nieszkodliwa otyłość?”